Έμπνευση και εφαρμογή Οξειδωτικό στέγνωμα
Επικοινωνία

Οξειδωτικό στέγνωμα - καλή σταυροσύνδεση!

Τι σημαίνει "οξειδωτικό στέγνωμα";

Για το στέγνωμα, τα έλαια χρειάζονται οξυγόνο (λατ. Oxygenium), για αυτό μιλάμε για "οξειδωτικό στέγνωμα".

Το έλαιο προσλαμβάνει οξυγόνο από τον αέρα. Η διαδικασία του οξειδωτικού στεγνώματος διαφέρει ουσιαστικά από τη μέθοδο UV, όπου τα βερνίκια στεγνώνουν με υπεριώδες φως (UV).

Καλή σταυροσύνδεση - έτσι στεγνώνουν τα έλαια

Η έννοια "οξειδωτικό στέγνωμα" χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στο φινίρισμα παρκέτου και ξύλινου δαπέδου με έλαια 1K, ενώ η έννοια "οξειδωτική σταυροσύνδεση" περιγράφει καλύτερα τη διεργασία στεγνώματος: Διότι τα έλαια στη φάση στεγνώματος, δημιουργούν σταυροδεσμούς μεταξύ τους σε μοριακό επίπεδο, "ρητινοποιούνται". Στη διεργασία αυτή, τα μόρια δεν μπορούν πλέον να μετακινηθούν από τη θέση εμποτισμού τους. Ο εμποτισμός είναι σταθερός και μόνιμος.

Το οξειδωτικό στέγνωμα αποτελεί επομένως μια ιδιαίτερη παραλλαγή της χημικής σταυροσύνδεσης. Εδώ λαμβάνει χώρα η διασύνδεση των μεμονωμένων μορίων συνδετικού μέσου μεταξύ τους, με τη βοήθεια του οξυγόνου του αέρα, το οποίο λειτουργεί ως συνεργός σταυροδεσμών.

Το γρήγορο στέγνωμα των ελαίων διασφαλίζεται με τους εξής παράγοντες:

• Υψηλή θερμοκρασία

• Χαμηλή υγρασία του αέρα

• Μικρό πάχος στρώσης

• Καλός αερισμός

Τα σημαντικότερα στοιχεία από τις αναφορές μας

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Οι αναφορές μας - πολύπλευρες και ενθουσιώδεις!

Εμφάνιση όλων των αναφορών
Logo Loba Δυστυχώς, αυτό το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζεται.

Χρησιμοποιήστε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή ενημερώστε το υπάρχον λογισμικό.

> Απαιτείται ECMAScript 6