Έμπνευση και εφαρμογήΠροστασία από φωτιά
Επικοινωνία

Προστασία από φωτιά για επικαλύψεις δαπέδων

Η LOBA κάνει τα παρκέτα και ξύλινα δάπεδα μη εύφλεκτα

Συχνά ορίζονται αυξημένες απαιτήσεις για τη συμπεριφορά σε φωτιά στον τομέα των ακινήτων, όπως ξενοδοχεία, κινηματογράφοι ή δημόσια κτήρια.

Προστασία κατά DIN EN 14342

Προκειμένου να επιτύχετε μια μη εύφλεκτη επιφάνεια στο παρκέτο ή στο ξύλινο δάπεδό σας, η LOBA έχει αναπτύξει χαμηλών εκπομπών και πολλαπλώς πιστοποιημένα φλογοεπιβραδυντικά.

Επιβράδυνση του καπνού

Το σύστημα LOBA τροποποιεί τη συμπεριφορά παρκέτων και ξύλινων δαπέδων στη φωτιά και επιβραδύνει ιδιαίτερα την ανάπτυξη του καπνού σε περίπτωση φωτιάς, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό και επικίνδυνο για τους ανθρώπους. Έτσι, οι διασωστικές δυνάμεις έχουν περισσότερο χρόνο για την εκκένωση των χώρων σε περίπτωση φωτιάς.

Ενεργή προστασία από φωτιά με LOBA

Οι εγκαταστάτες παρκέτων και δαπέδων, οι συντονιστές εργασιών και οι αρχιτέκτονες, οι γενικοί εργολάβοι και οι κατασκευαστές, μπορούν να ικανοποιούν απρόσκοπτα τις απαιτήσεις για μη εύφλεκτες επικαλύψεις δαπέδων, με το φλογοεπιβραδυντικό Sealer FR.

Το διαφανές φλογοεπιβραδυντικό Sealer FR εφαρμόζεται με τη μέθοδο σάντουιτς, ανάμεσα στο αστάρι και το τελικό επίχρισμα.

Τα σημαντικότερα στοιχεία από τις αναφορές μας

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Οι αναφορές μας - πολύπλευρες και ενθουσιώδεις!

Εμφάνιση όλων των αναφορών
Logo LobaΔυστυχώς, αυτό το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζεται.

Χρησιμοποιήστε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή ενημερώστε το υπάρχον λογισμικό.

> Απαιτείται ECMAScript 6