Επικοινωνία FloorRefresh+ | Loba

FloorRefresh+

The floorcare solution from the professional for all floors. Cleans and cares in one wipe. Protects against wear and wetness. Easy to use.

    Περισσότερες πληροφορίες    Logo LobaΔυστυχώς, αυτό το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζεται.

    Χρησιμοποιήστε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή ενημερώστε το υπάρχον λογισμικό.

    > Απαιτείται ECMAScript 6