Kontakt Posuda za miješanje | Loba

Posuda za miješanje

Mjerna posuda s ljestvicom za mjerenje količina LOBA 2K na bazi vode ili LOBA 2K Intensive.

  Daljnje informacije


  Kataloški broj
  16080-000000-00-000
  Za dvokomponentna pečaćenja količine punjenja 1 l ili 2K Intensive Količina punjenja 1 l
  1
  16080-100000-00-000
  Za dvokomponentna pečaćenja količine punjenja 1 l ili 2K Intensive Količina punjenja 1 l
  1

  Logo LobaOvaj preglednik nažalost nije podržan.

  Koristite alternativni preglednik ili ažurirajte postojeći softver.

  > Potreban je ECMAScript 6