Zaštita podataka
Kontakt

Izjava o zaštiti podataka tvrtke LOBA GmbH & Co. KG

Odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka EU (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) vrijede u cijeloj Europi. Želimo vas informirati o obradi osobnih podataka koje obavlja naše poduzeće u skladu s ovom uredbom (usporedi članke 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka). Ako imate pitanja ili primjedbi u vezi ove izjave o zaštiti podataka, u svakom trenutku ih možete uputiti na adresu e-pošte navedenu pod stavkama 1.2 odn. 1.3.

Pregled sadržaja:

1. Pregled

1.1 Područje važenja

1.2 Voditelj obrade

1.3 Službenik za zaštitu podataka

2. Pojedinosti o obradi podataka

2.1 Opće informacije o obradi podataka

2.2 Pozivanje web-mjesta

2.3 Praćenje u svrhu analize i optimiranja naših usluga i njihovog korištenja

2.4 Prijava za posao

2.5 Podrška za klijente

2.6 Uspostavljanje kontakta

2.7 Nagradne igre

2.8 Reference

2.9 Ankete na mreži

3. Prava pogođenih

3.1 Pravo na prigovor

3.2 Pravo na informacije

3.3 Pravo na ispravak

3.4 Pravo na brisanje („Pravo na zaboravˮ)

3.5 Pravo na ograničenje obrade

3.6 Pravo na prenosivost podataka

3.7 Pravo na opoziv privole

3.8 Pravo na pritužbu

 

1. Pregled

U ovom odjeljku pronaći ćete informacije o području važenja, voditelju obrade podataka i njegovom službeniku za obradu podataka.
 

1.1 Područje važenja
Na ovoj stranici obavještavamo vas o vrsti, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikuplja naše poduzeće i koji se obrađuju prilikom posjeta našim stranicama te pri drugim obradama za koje smo mi odgovorni, a nisu u vezi s ovim stranicama.
 

1.2 Voditelj obrade
Voditelj obrade podataka – naime, onaj koji odlučuje o svrsi i sredstvima obrade osobnih podataka – u vezi s obradom je

LOBA GmbH & Co. KG
Leonbergerstr. 56–62
D-71254 Ditzingen

Telefon +49 (0) 7156-357 0
Telefaks +49 (0) 7156-357 211
service@loba.de
 

Komplementar: LOBA-Beteiligungsges.mbH, 71254 Ditzingen, Općinski sud HRB 203642
Direktori / Managing Partner: Alfred Melka, Mario Probst
Sudska nadležnost / Court: Registracijski sud Stuttgart HRA 201336
PDV broj: DE146020279
 

1.3 Službenik za zaštitu podataka
S našim službenikom za zaštitu podataka možete stupiti u kontakt na sljedeći način:

kontaktni obrazac:

https://www.dsextern.de/anfragen

DS EXTERN GmbH
dipl. komercijalist Marc Althaus
Frapanweg 22 
D-22589 Hamburg

 

2. Pojedinosti o obradi podataka

U ovom odjeljku izjave o zaštiti podataka detaljno vas obavještavamo o obradi osobnih podataka. Ove smo podatke zbog bolje preglednosti podijelili prema određenim funkcijama.
 

2.1 Opće informacije o obradi podataka
Za sve u nastavku prikazane obrade vrijedi sljedeće, osim ako nije drugačije navedeno:
 

2.1.1 Ne postoji obveza stavljanja na raspolaganje
Ne postoji ni ugovorna, a ni zakonska obveza davanja osobnih podataka. Vi niste obvezni dati podatke.
 

2.1.2 Posljedice nestavljanja na raspolaganje
Kod potrebnih podataka (podatci koji su prilikom unosa označeni kao obvezni) nestavljanje na raspolaganje ima za posljedicu da se određena usluga ne može pružiti. Nestavljanje na raspolaganje u suprotnom ima eventualno za posljedicu da se naše usluge ne mogu pružiti u istom obliku i istoj kvaliteti.
 

2.1.3 Prijenos na državna tijela
Osobne podatke prenosimo na državna tijela (uključujući tijela kaznenog progona) samo ako je to potrebno za ispunjenje zakonskih obveza kojima podliježemo (pravna osnova: čl. 6. st. 1 c) Opće uredbe o zaštiti podataka) ili je to potrebno za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva (pravna osnova čl. 6. st. 1 f) Opće uredbe o zaštiti podataka).
 

2.1.4 Trajanje pohrane
Vaše podatke ne pohranjujemo dulje nego koliko nam je potrebno za određene svrhe obrade. Ako podatci više nisu potrebni, oni se redovito brišu, osim ako je njihova ograničena pohrana neophodna i dalje. Razlozi za to mogu biti npr. sljedeći:

  • ispunjenje obveza pohrane prema trgovačkom i poreznom zakonu
  • dobivanje dokaznih sredstava za pravne sporove u okviru zakonskih propisa o zastari


2.1.5 Kategorije primatelja
Osobni podatci se pored dolje izričito navedenih kategorija primatelja prenose i na sljedeće kategorije primatelja: pružatelji usluga otpreme, pružatelji telefonskih i telefaksnih usluga.
 

2.1.6 Kategorije podataka

  • Matični osobni podatci: titula, oslovljavanje/spol, ime, prezime, datum rođenja
  • Podatci o adresi: ulica, kućni broj, ev. dodatci adresi, poštanski broj, mjesto, država
  • Kontaktni podatci: broj(evi) telefona, broj(evi) telefaksa, adresa/adrese e-pošte
  • Podatci o pristupu: Datum i vrijeme posjeta našoj usluzi, stranica s koje je pristupajući sustav dospio na našu stranicu; prilikom korištenja pozvane stranice; podatci za identificiranje sesije (ID sesije); osim toga, sljedeće informacije pristupajućeg računalnog sustava: korištena adresa internetskog protokola (IP adresa), tip i verzija preglednika, tip uređaja, operacijski sustav i slične tehničke informacije.
  • Podatci za prijavu za posao: životopis, svjedodžbe, dokazi, uzorci rada, certifikati, slike
  • Osobni podatci tvrtke: Tvrtka, npr. trgovci pojedinci odn. trgovac pojedinac društva s ograničenom odgovornošću, ako je naziv tvrtke istovjetan imenu fizičke osobe koja stoji iza nje.
  • Anketni podatci: osobna mišljenja, sklonosti, procjene

 

2.2 Pozivanje web-mjesta
Ovdje se opisuje kako se vaši podatci obrađuju pri pozivanju web-mjesta.

Kategorija podataka: Podatci o pristupu

Namjena:  Uspostavljanje veze, prikaz sadržaja usluge, otkrivanje napada na naše stranice na temelju nesvakidašnjih aktivnosti, dijagnoza pogrešaka

Pravna osnova: Zaštita legitimnih interesa (čl. 6. st. 1 f Opće uredbe o zaštiti podataka)

Eventualno legitimni interes: ispravna funkcija usluge, sigurnost podataka i poslovnih procesa, sprečavanje zloupotrebe, zaštita od šteta uzrokovanih upadima u informacijske sustave

Trajanje pohrane: 7 dana 

Primatelj:

a. Pružatelji usluga IT sigurnosti, pružatelji usluga hostinga, pružatelji alata za pristanak
b. Pružatelji implementiranih sadržaja na uslugama Youtube, Google Maps i Google Fonts

Obuhvaćeni podatci: svi gore navedeni podatci

Prijenos u treće zemlje:
a. Ne
b. Da

Primatelj u trećoj zemlji: Google LLC (SAD)

Jamstvo u skladu s čl 44. i dalje Opće uredbe o zaštiti podataka Standardne ugovorne klauzule
 

2.3 Praćenje u svrhu analize i optimiranja naših usluga i njihovog korištenja
U nastavku ćemo opisati kako se vaši podatci obrađuju tehnologijama praćenja u svrhu analize i optimiranja naših usluga kao i u svrhe oglašavanja.

U opisu tehnologije praćenja nalaze se i informacije o tome kako možete spriječiti obradu podataka ili je odbiti. Imajte na umu da se tzv. „Opt-outˮ, naime, odbijanje obrade u pravilu pohranjuje putem kolačića. Ako naše usluge koristite preko novog uređaja ili u drugom pregledniku ili ako ste izbrisali kolačiće koje je postavio vaš preglednik, ponovno morate postaviti odbijanje.

Svrha obrade
Analiza ponašanja korisnika putem praćenja pomaže nam u provjeri učinkovitosti naših usluga, optimiranju i prilagođavanju potrebama korisnika kao i uklanjaju pogrešaka.
Praćenje u svrhu mjerenja uspjeha promidžbenih kampanja koristi se za optimiranje naših oglasa u budućnosti.

Pravna osnova obrade
Privola u skladu s čl. 6. st. 1. sl. a Opće uredbe o zaštiti podataka.

Informacije o korištenom postupku praćenja pronaći ćete u alatu za pristanak.
 

2.4 Prijava za posao
U tekućem postupku prijave za posao vaše osobne podatke obrađujemo na sljedeći način:

Kategorija podataka:
a. Matični osobni podatci
b. Podatci o adresi, kontaktni podatci
c. Podatci za prijavu za posao

Namjena:
a. Identifikacija, uspostavljanje kontakta, provjera starosne dobi
b. Identifikacija, uspostavljanje kontakta, komunikacija za pokretanje ugovora
c. Odabir kandidata za posao

Pravna osnova:
a. + b. + c. čl. 26. njemačkog Saveznog zakona o zaštiti podataka, nova verzija, (BDSG) u vezi s čl. 88. Opće uredbe o zaštiti podataka

Eventualno legitimni interes: -

Trajanje pohrane: 6 mjeseci nakon okončanja postupka prijave za posao 

Primatelj: eventualno drugi odjeli unutar našeg poduzeća, pružatelji usluga hostinga (softver za upravljanje prijavama za posao)

Obuhvaćeni podatci: svi gore navedeni podatci

Prijenos u treće zemlje: Ne
 

2.5 Tehnička služba
Kako obrađujemo vaše osobne podatke ako se obratite našoj tehničkoj službi, pronaći ćete ovdje:

Kategorija podataka:
a. Matični osobni podatci, kontaktni podatci
b. Sadržaj upita

Namjena:
a. + b.Obrada upita

Pravna osnova:
a. Ugovor (čl. 6. st. 1 b Opće uredbe o zaštiti podataka)
b. Zaštita legitimnih interesa (čl. 6. st. 1 f Opće uredbe o zaštiti podataka)

Eventualno legitimni interes:
a. –
b. Zadržavanje kupaca, poboljšanje naših usluga

Trajanje pohrane: Obrada upita

Primatelj: eventualno drugi odjeli unutar našeg poduzeća, pružatelji usluga hostinga za e-poštu

Obuhvaćeni podatci: svi gore navedeni podatci

Prijenos u treće zemlje: Ne
 

2.6 Uspostavljanje kontakta
Kako obrađujemo vaše podatke ako nam se obratite telefonom, pismom ili e-poštom:

Kategorija podataka: Matični osobni podatci, kontaktni podatci, sadržaj upita

Namjena: Obrada upita

Pravna osnova: Zaštita legitimnih interesa (čl. 6. st. 1 f Opće uredbe o zaštiti podataka)

Eventualno legitimni interes: Komunikacija, obrada upita

Trajanje pohrane: Obrada upita

Primatelj: eventualno drugi odjeli unutar našeg poduzeća, pružatelji usluga hostinga za e-poštu

Obuhvaćeni podatci: svi gore navedeni podatci

Prijenos u treće zemlje: Ne
 

2.7 Nagradne igre
S vremena na vrijeme organiziramo nagradne igre. Kako obrađujemo vaše osobne podatke ako sudjelujete u našim nagradnim igrama, pronaći ćete ovdje. Vrijede određeni uvjeti sudjelovanja.

Kategorija podataka: Matični osobni podatci, podatci o adresi

Namjena: Provedba nagradne igre, obavještavanje uspješnih sudionika, dostava nagrada

Pravna osnova: Ugovor (čl. 6. st. 1 b Opće uredbe o zaštiti podataka)

Eventualno legitimni interes: -

Trajanje pohrane: maks. 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre

Primatelj: osobni se podatci prosljeđuju samo interno

Obuhvaćeni podatci: svi gore navedeni podatci

Prijenos u treće zemlje: Ne
 

2.8 Reference
Na našem web-mjestu možete nam staviti na raspolaganje svoje slike i videozapise kao reference da bismo ih objavili. Pritom obrađujemo vaše osobne podatke kako je opisano u nastavku. Imajte u vidu: slike i videozapisi na kojima se nalaze osobe neće biti objavljeni.

Kategorija podataka:
a. Matični osobni podatci, podatci o adresi
b. Osobni podatci tvrtke

Namjena:
a. Personalizacija danih privola putem web-obrasca za dokazivanje davanja privole
b. Objavljivanje podataka izvršitelja

Pravna osnova:
a. Ugovor (čl. 6. st. 1 1 f Opće uredbe o zaštiti podataka)
b. Privola (čl. 6. st. 1 a Opće uredbe o zaštiti podataka)

Eventualno legitimni interes:
a. Pogledajte odjeljak Namjena
b. -

Trajanje pohrane:
a. Neograničeno za ispunjenje obveze odgovornosti
b. Do opoziva privole

Primatelj: Pružatelji usluga hostinga, web-agencija

Obuhvaćeni podatci: svi gore navedeni podatci

Prijenos u treće zemlje: Ne
 

2.9 Ankete na mreži
S vremena na vrijeme provodimo ankete na mreži. Pritom su podatci u pravilu pseudonimizirani, tj. iz podataka ankete ne može se izravno saznati identitet pojedinačnih osoba. Međutim, u vezi s nagradnom igrom (gore pogledajte stavku 2.7) može postojati izravna povezanost s osobom. U tom je slučaju davanje opisanih osobnih podataka u okviru ankete na mreži protuusluga za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Kategorija podataka: Podatci za pristup, anketni podatci

Namjena: Provedba anketa na mreži u svrhu prikupljanja informacija o klijentima potrebnih poduzeću.

Pravna osnova:
a. Kod pseudonimnih anketa (bez izravnog identificiranja sudionika): Zaštita legitimnih interesa (čl. 6. st. 1 f Opće uredbe o zaštiti podataka)
b. Kod veze s nagradnom igrom i izravnog identificiranja sudionika): Ugovor (čl. 6. st. 1 b Opće uredbe o zaštiti podataka)

Eventualno legitimni interes:
a. Provedba anketa na mreži u svrhu prikupljanja informacija o klijentima potrebnih poduzeću uz zaštitu psedonimnosti sudionika
b. -

Trajanje pohrane:  Nakon vrednovanja odgovora i izrade rezultata ankete

Primatelj: Pružatelji usluga hostinga za aplikaciju s anketom

Obuhvaćeni podatci: svi gore navedeni podatci

Prijenos u treće zemlje: Ne

 

3. Prava pogođenih

3.1 Pravo na prigovor
U svakom trenutku imate pravo na prigovor s učinkom za budućnost protiv obrade određenih osobnih podataka, koja se obavlja u skladu s čl. 6. st. 1. sl. e) ili f) Opće uredbe o zaštiti podataka, iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije.

Pravo na prigovor možete uložiti bez plaćanja naknade.
 

3.2 Pravo na informacije
U skladu s čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo saznati obrađujemo li određene osobne podatke koji se tiču vas, koji su to eventualni osobni podatci, kao i dobiti daljnje informacije.
 

3.3 Pravo na ispravak
Imate pravo odmah od nas zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se tiču vas (čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka). Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo zatražiti dopunu nepotpunih osobnih podataka – i putem dodatne izjave.
 

3.4 Pravo na brisanje („Pravo na zaboravˮ)
Imate pravo od nas zatražiti da određene osobne podatke koji se tiču vas odmah izbrišemo ako postoji jedan od razloga navedenih u čl. 17. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka i ako obrada nije potrebna u jednu od svrha reguliranih u čl. 17. st. 3. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 

3.5 Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako postoji jedan od preduvjeta reguliranih u čl. 18. st. 1. sl. a) do d) Opće uredbe o zaštiti podataka.
 

3.6 Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo dobiti osobne podatke koji se tiču vas i koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Pored toga, imate pravo ove podatke prenijeti drugom voditelju obrade bez ometanja s naše strane ili ishoditi da mi obavimo izravni prijenos ako je to tehnički moguće. Ovo treba uvijek vrijediti ako je osnova obrade podataka privola ili ugovor te ako se podatci obrađuju automatiziranim putem. Ovo ne vrijedi za podatke koji su dostupni samo u papirnom obliku.
 

3.7 Pravo na opoziv privole
Ako se obrada temelji na vašoj privoli, u svakom trenutku imate pravo na opoziv privole. Zakonitost obavljene obrade na temelju privole do opoziva ovime ostaje nepromijenjena.
 

3.8 Pravo na pritužbu
Imate pravo na pritužbu kod nadzornog tijela.

 

Stanje: 20.04.2023.

Logo LobaOvaj preglednik nažalost nije podržan.

Koristite alternativni preglednik ili ažurirajte postojeći softver.

> Potreban je ECMAScript 6