Tietosuoja
Yhteydenotto

LOBA GmbH & Co. KG:n tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä ’yleinen tietosuoja-asetus’) vaatimuksia sovelletaan kaikkialla Euroopassa. Haluamme kertoa tässä sinulle yrityksemme suorittamasta henkilötietojen käsittelystä tämän asetuksen mukaisesti (vrt. yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artikla). Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja tästä tietosuojaselosteesta, voit lähettää ne milloin tahansa kohdassa 1.2 tai 1.3 annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Sisällysluettelo:

1. Yleiskatsaus

1.1 Soveltamisala

1.2 Rekisterinpitäjä

1.3 Tietosuojavastaava

2. Tietojenkäsittelyn yksityiskohdat

2.1 Yleistä tietojenkäsittelystä

2.2 Verkkosivuston avaaminen

2.3 Seuranta palveluidemme ja niiden käytön analysoimiseksi ja optimoimiseksi

2.4 Työnhaku

2.5 Asiakastuki

2.6 Yhteydenotto

2.7 Arvonnat

2.8 Referenssit

2.9 Verkkokyselyt

3. Oikeutesi rekisteröitynä

3.1 Oikeus vastustaa käsittelyä

3.2 Oikeus saada tietoja

3.3 Oikeus tietojen oikaisuun

3.4 Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

3.5 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

3.6 Oikeus tietojen siirtoon järjestelmästä toiseen

3.7 Oikeus peruuttaa suostumus

3.8 Oikeus tehdä valitus

 

1. Yleiskatsaus

Tässä tietosuojaselosteen osassa on tietoja soveltamisalasta, tietojen käsittelystä vastaavasta rekisterinpitäjästä ja tämän tietosuojavastaavasta.
 

1.1 Soveltamisala
Tällä sivulla kerromme sinulle sekä tällä kotisivulla vieraillessasi että myös muussa kuin tämän kotisivun yhteydessä meidän vastuullamme käsiteltävien, yrityksemme keräämien henkilötietojen tyypistä, laajuudesta ja käyttötarkoituksesta.
 

1.2 Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä eli henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja keinoista päättävä taho käsittelytoimien osalta on

LOBA GmbH & Co. KG
Leonbergerstr. 56–62
D-71254 Ditzingen

Puhelin +49 (0) 7156-357 0
Faksi +49 (0) 7156-357 211
service@loba.de service@loba.de
 

Vastuunalainen yhtiömies: LOBA-Beteiligungsges.mbH, 71254 Ditzingen, toimivaltainen tuomioistuin HRB 203642
Toimitusjohtaja / Managing Partner: Alfred Melka, Mario Probst
Oikeuspaikka / Court: Kaupparekisterituomioistuin Stuttgart HRA 201336
ALV-tunnus: DE146020279
 

1.3 Tietosuojavastaava
Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme seuraavasti:

Yhteydenottolomake:

https://www.dsextern.de/anfragen

DS EXTZERN GmbH
Dipl.-Kfm. Marc Althaus
Frapanweg 22 
D-22589 Hamburg

 

2. Tietojenkäsittelyn yksityiskohdat

Tässä tietosuojaselosteen osassa kerromme sinulle yksityiskohtaisesti henkilötietojen käsittelystä. Selkeyden vuoksi olemme jaotelleet nämä tiedot niiden käyttötarkoituksen mukaan.
 

2.1 Yleistä tietojenkäsittelystä
Ellei toisin mainita, seuraavat tiedot koskevat kaikkia jäljempänä kuvattuja käsittelytoimia:
 

2.1.1 Ei velvollisuutta toimittaa
Henkilötietojen toimittamiseen ei ole sopimusperusteista eikä oikeudellista velvollisuutta. Sinun ei ole pakko toimittaa tietoja.
 

2.1.2 Seuraukset, jos tietoja ei anneta
Pakollisten tietojen (jotka on tietojensyöttökentässä merkitty pakollisiksi) epääminen johtaa siihen, että kyseistä palvelua ei voida tarjota. Muiden tietojen epääminen voi tarkoittaa, että palveluitamme ei voida tarjota samassa muodossa ja samana laatuna.
 

2.1.3 Siirtäminen valtion viranomaisille
Siirrämme henkilötietoja valtion viranomaisille (mukaan lukien lainvalvontaviranomaiset) vain, jos se on tarpeen meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta) tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi (oikeusperusta yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).
 

2.1.4 Säilytyksen kesto
Emme säilytä tietojasi kauemmin kuin niitä kulloiseenkin käsittelytarkoitukseen tarvitaan. Jos tietoja ei enää tarvita, ne poistetaan säännöllisesti, ellei niiden väliaikainen säilyttäminen ole edelleen tarpeen. Tällaisia syitä voivat olla esim.:

  • kauppa- ja vero-oikeudellisten säilytysvelvollisuuksien täyttäminen
  • todisteiden hankkiminen oikeudellisia riita-asioita varten lakisääteisten vanhentumissäännösten puitteissa


2.1.5 Vastaanottajaryhmät
Jäljempänä nimenomaisesti lueteltujen vastaanottajaryhmien lisäksi henkilötietoja siirretään myös seuraaville vastaanottajaryhmille: kuljetuspalvelujen tarjoajat, puhelin- ja faksipalvelujen tarjoajat.
 

2.1.6 Tietoryhmät

  • Henkilön perustiedot: Titteli, puhuttelumuoto/sukupuoli, etunimi, sukunimi, syntymäaika
  • Osoitetiedot: Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa
  • Yhteystiedot: Puhelinnumero(t), faksinumero(t), sähköpostiosoite(-osoitteet)
  • Pääsytiedot: Palvelussamme käynnin päivämäärä ja kellonaika; sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivustollemme; käytön aikana ladatut sivut; istunnon tunnistamiseen tarvittavat tiedot (istuntotunniste); lisäksi seuraavat tiedot käyttäjän käyttämästä tietokonejärjestelmästä: käytetty internet-protokollaosoite (IP-osoite), selaimen tyyppi ja versio, laitetyyppi, käyttöjärjestelmä ja vastaavat tekniset tiedot.
  • Työnhakijan tiedot: Ansioluettelo, suositukset, todisteet, työnäytteet, todistukset, valokuvat
  • Yrityskohtaiset henkilötiedot: Toiminimi, esim. yksityisillä ammatinharjoittajilla, jos toiminimi on sama kuin sen takana olevan luonnollisen henkilön nimi.
  • Kyselytiedot: henkilökohtaiset mielipiteet, mieltymykset, arvioinnit

 

2.2 Verkkosivuston lataaminen
Tässä kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään ladatessasi verkkosivustoa.

Tietoryhmä: Pääsytiedot

Tarkoitus: Yhteyden luominen, palvelun sisältöjen esitys, sivustollemme kohdistuvien hyökkäysten havaitseminen epätavallisen toiminnan vuoksi, vianmääritys

Oikeusperusta: Oikeutettujen etujen turvaaminen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta)

Mahdollinen oikeutettu etu: palvelun asianmukainen toiminta, tietojen ja liiketoimintaprosessien turvallisuus, väärinkäytösten estäminen, tietojärjestelmien hakkeroinnista syntyvien vahinkojen ehkäisy

Säilytyksen kesto: 7 päivää 

Vastaanottajat:

a. Tietoturvapalvelujen tarjoajat, ylläpitopalvelujen tarjoajat, suostumustyökalujen tarjoajat
b. Upotetun sisällön tarjoajat Youtube, Google Maps ja Google Fonts

Asianomaiset tiedot: kaikki edellä mainitut tiedot

Siirto muihin kuin jäsenmaihin:
a. Ei
b. Kyllä

Vastaanottajat muissa kuin jäsenmaissa: Google LLC (USA)

Yleisen tietosuoja-asetuksen 44– artiklan mukainen takuu: Vakiosopimuslausekkeet
 

2.3 Jäljittäminen palveluidemme ja niiden käytön analysoimiseksi ja optimoimiseksi
Seuraavassa kuvaamme, miten henkilötietojasi käsitellään jäljitystekniikoiden avulla palveluidemme analysoimiseksi ja optimoimiseksi sekä mainostarkoituksiin.

Jäljityksen kuvaus sisältää myös tietoa siitä, miten voit estää tietojen käsittelyn tai vastustaa sitä. Huomaa, että ns. opt-out eli käsittelyn kieltäminen, tapahtuu yleensä tallentamalla sitä koskeva tieto evästeisiin. Jos käytät palvelujamme uudella päätelaitteella tai toisella selaimella tai jos olet poistanut selaimesi asettamat evästeet, kieltäminen on tehtävä uudestaan.

Käsittelyn tarkoitus
Käyttäjän toiminnan analysointi jäljittämällä auttaa meitä tarkistamaan palvelujemme tehokkuuden, optimoimaan niitä ja sovittamaan niitä käyttäjien tarpeisiin sekä korjaamaan virheitä.
Mainoskampanjoiden menestyksen mittaamiseen käytettävän jäljityksen tarkoituksena on optimoida tuleva mainontamme.

Käsittelyn oikeusperusta
Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen suostumus

Tiedot käytetyistä jäljitysmenetelmistä löytyvät suostumustyökalusta.
 

2.4 Työhaku
Käynnissä olevan hakuprosessin aikana käsittelemme henkilötietojasi seuraavilla tavoilla:

Tietoryhmä:
a. Henkilön perustiedot
b. Osoitetiedot, yhteystiedot
c. Hakemuksen tiedot

Käyttötarkoitukset:
a. Tunnistaminen, yhteydenotto, iän tarkistaminen
b. Tunnistaminen, yhteydenotto, yhteydenpito sopimuksen laatimista varten
c. Hakijoiden valinta

Oikeusperusta:
Saksan tietosuojalain (BDSG) 26 §:n a. + b. + c. ja yleisen tietosuoja-asetuksen 88 artikla

Mahdollinen oikeutettu etu: –

Säilytyksen kesto: 6 kuukautta hakumenettelyn päättymisestä 

Vastaanottajat: Mahdollisesti yrityksemme muut osastot, säilytyspalvelun tarjoaja (hakijoiden hallintaohjelmisto)

Asianomaiset tiedot: kaikki edellä mainitut tiedot

Siirto muihin kuin jäsenmaihin: Ei
 

2.5 Tekninen palvelu
Tästä löydät tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi ottaessasi yhteyttä tekniseen palveluumme:

Tietoryhmä:
a. Henkilön perustiedot, yhteystiedot
b. Kyselyjen sisältö

Käyttötarkoitukset:
a. + b.Kyselyjen käsittely

Oikeusperusta:
a. Sopimus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta)
b. Oikeutettujen etujen turvaaminen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta)

Mahdollinen oikeutettu etu:
a. –
b. Asiakkaiden sitouttaminen, palvelumme parantaminen

Säilytyksen kesto: Kyselyn käsittely

Vastaanottajat: Mahdollisesti yrityksemme muut osastot, sähköpostipalvelun tarjoaja

Asianomaiset tiedot: kaikki edellä mainitut tiedot

Siirto muihin kuin jäsenmaihin: Ei
 

2.6 Yhteydenotto
Tästä löydät tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi ottaessasi yhteyttä meihin puhelimitse, kirjallisesti tai sähköpostitse:

Tietoryhmä: Henkilön perustiedot, yhteystiedot, kyselyjen sisältö

Käyttötarkoitukset: Tiedustelujen käsittely

Oikeusperusta: Oikeutettujen etujen turvaaminen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta)

Mahdollinen oikeutettu etu: Viestintä, tiedustelujen käsittely

Säilytyksen kesto: Kyselyn käsittely

Vastaanottajat: Mahdollisesti yrityksemme muut osastot, sähköpostipalvelun tarjoaja

Asianomaiset tiedot: kaikki edellä mainitut tiedot

Siirto muihin kuin jäsenmaihin: Ei
 

2.7 Arvonnat
Järjestämme aika ajoin arvontoja. Tästä löydät tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi osallistuessasi arvontoihimme. Niihin sovelletaan vastaavia osallistumisehtoja.

Tietoryhmä: Henkilön perustiedot, osoitetiedot

Käyttötarkoitukset: Arvonnan toteuttaminen, voittajille ilmoittaminen, voittojen lähettäminen

Oikeusperusta: Sopimus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Mahdollinen oikeutettu etu: –

Säilytyksen kesto: enintään 6 kuukautta arvonnan päättymisen jälkeen

Vastaanottajat: henkilötietoja luovutetaan vain sisäiseen käyttöön

Asianomaiset tiedot: kaikki edellä mainitut tiedot

Siirto muihin kuin jäsenmaihin: Ei
 

2.8 Referenssit
Verkkosivustollamme on mahdollisuus lähettää meille kuvia ja videoita, joita voimme julkaista ja käyttää referensseinä. Käsittelemme tällöin henkilötietojasi jäljempänä kuvatulla tavalla. Huomaa: Emme julkaise kuvia ja videoita, joissa esiintyy ihmisiä.

Tietoryhmä:
a. Henkilön perustiedot, osoitetiedot
b. Yrityskohtaiset henkilötiedot

Käyttötarkoitukset:
a. Verkkolomakkeella annettujen suostumusten yksilöinti todisteeksi suostumuksen antamisesta
b. Käsittelijän tietojen julkaiseminen

Oikeusperusta:
a. Sopimus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta)
b. Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Mahdollinen oikeutettu etu:
a. Katso Käyttötarkoitukset
b. -

Säilytyksen kesto:
a. Osoitusvelvollisuuden täyttämistä varten rajoittamattoman ajan
b. Siihen asti, kunnes suostumus peruutetaan

Vastaanottajat: Säilytyspalvelun tarjoaja, verkkomainostoimisto

Asianomaiset tiedot: kaikki edellä mainitut tiedot

Siirto muihin kuin jäsenmaihin: Ei
 

2.9 Verkkokyselyt
Teemme aika ajoin verkkokyselyjä. Tiedot ovat yleensä pseudonymisoituja, eli yksittäisen henkilön henkilöllisyyttä ei voida suoraan päätellä tutkimustiedoista. Arvonnan yhteydessä (ks. kohta 2.7 edellä) voi kuitenkin olla mahdollista yhdistää tiedot tiettyyn henkilöön. Tässä tapauksessa kilpailuun osallistumisen edellytyksenä on siinä ilmoitettujen henkilötietojen luovuttaminen osana verkkokyselyä.

Tietoryhmä: Pääsytiedot, kyselytutkimusten tiedot

Käyttötarkoitukset: Verkkokyselyjen suorittaminen yritykselle hyödyllisten asiakastietojen keräämiseksi

Oikeusperusta:
a. Pseudonyymitutkimukset (osallistujia ei tunnisteta suoraan): Oikeutettujen etujen suojaaminen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta)
b. Arpajaisten ja osallistujien suoran tunnistamisen yhteydessä: Sopimus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Mahdollinen oikeutettu etu:
a. Verkkokyselyjen suorittaminen yritykselle hyödyllisten asiakastietojen keräämiseksi osallistujien pseudonymiteetti säilyttäen
b. -

Säilytyksen kesto:  Vastausten käsittelyn ja tutkimustulosten kokoamisen jälkeen

Vastaanottajat: Kyselysovelluksen säilytyspalvelun tarjoaja

Asianomaiset tiedot: kaikki edellä mainitut tiedot

Siirto muihin kuin jäsenmaihin: Ei

 

3. Oikeutesi rekisteröitynä

3.1 Oikeus vastustaa käsittelyä
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan.

Voit käyttää vastustamisoikeutta maksutta.
 

3.2 Oikeus saada tietoja
Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos käsittelemme, mitä nämä tiedot ovat, sekä saada muita yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisia tietoja.
 

3.3 Oikeus saada oikaistua
Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä itseäsi koskevat virheelliset henkilötiedot (yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla). Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, sinulla on oikeus vaatia puutteellisten henkilötietojen täydentämistä, myös toimittamalla lisäselvitys.
 

3.4 Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdassa säädetyistä perusteista täyttyy ja että käsittely ei ole tarpeen jotakin yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3 kohdassa säädettyä tarkoitusta varten.
 

3.5 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos jokin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a–d alakohdan edellytys täyttyy.
 

3.6 Oikeus tietojen siirtoon järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi, sinua koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle meidän estämättä, tai pyytää siirtoa suoraan meiltä, mikäli se on teknisesti mahdollista. Tätä sovelletaan aina, jos tietojenkäsittelyn perusteena on suostumus tai sopimus ja tietoja käsitellään automaattisesti. Edellä mainittu ei siten koske vain paperimuodossa säilytettäviä tietoja.
 

3.7 Oikeus peruuttaa suostumus
Jos käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 

3.8 Valitusoikeus
Sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle.

 

Tilanne: 20.4.2023

Logo LobaTätä selainta ei tueta.

Käytä jotain muuta selainta, tai päivitä käyttämäsi ohjelmisto.

> ECMAScript 6 vaaditaan