Gegevensbescherming
Contact

Gegevensbeschermingsverklaring van LOBA GmbH & Co. KG

In heel Europa zijn de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna AVG genoemd) van toepassing. Wij willen u informeren over de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf in overeenstemming met deze verordening (vergelijk artikelen 13 en 14 AVG). Mocht u vragen of opmerkingen over deze gegevensbeschermingsverklaring hebben, dan kunt u deze te allen tijde versturen naar het e-mailadres vermeld onder paragraaf 1.2 of 1.3.

Inhoudsopgave:

1. Overzicht

1.1 Reikwijdte

1.2 Verantwoordelijke

1.3 Functionaris voor gegevensbescherming

2. De gegevensverwerking in detail

2.1 Algemene informatie over gegevensverwerking

2.2 Oproepen van de website

2.3 Tracking voor analyse en optimalisatie van onze diensten en het gebruik ervan

2.4 Aanmelding

2.5 Klantenondersteuning

2.6 Contact met ons opnemen

2.7 Promotionele spellen

2.8 Referenties

2.9 Online-enquêtes

3. Rechten van betrokkenen

3.1 Recht van bezwaar

3.2 Recht op informatie

3.3 Recht op rectificatie

3.4 Recht op wissen (“Recht om vergeten te worden”)

3.5 Recht op beperking van de verwerking

3.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

3.7 Herroepingsrecht na toestemming

3.8 Recht van beroep

 

1. Overzicht

In dit deel van de gegevensbeschermingsverklaring vindt u informatie over de reikwijdte, de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en de functionaris voor gegevensbescherming.
 

1.1 Reikwijdte
Op deze pagina informeren wij u over het soort, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die door ons bedrijf worden verzameld, die zowel bij uw bezoek aan deze website als bij andere verwerkingen onder onze verantwoordelijkheid, die geen verband houden met deze website, worden verwerkt.
 

1.2 Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking - d.w.z. degene die beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens - in combinatie met de verwerking is

LOBA GmbH & Co. KG
Leonbergerstr. 56–62
D-71254 Ditzingen

Telefoon +49 (0) 7156-357 0
Fax +49 (0) 7156-357 211
service@loba.de
 

Complementair: LOBA-Beteiligungsges.mbH, 71254 Ditzingen, kantongerecht HRB 203642
Bedrijfsleider/Managing Partner: Alfred Melka, Mario Probst
Plaats van jurisdictie/Court: Griffierechtbank Stuttgart HRA 201336
BTW-nummer: DE146020279
 

1.3 Functionaris voor gegevensbescherming
U kunt als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Contactformulier:

https://www.dsextern.de/anfragen

DS EXTERN GmbH
Dipl.-Kfm. Marc Althaus
Frapanweg 22 
D-22589 Hamburg

 

2. De gegevensverwerking in detail

In dit deel van de gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u uitvoerig over de verwerking van persoonsgegevens. Voor meer duidelijkheid structureren we deze informatie volgens bepaalde functionaliteiten.
 

2.1 Algemene informatie over gegevensverwerking
Tenzij anders vermeld, is het volgende van toepassing op alle hieronder beschreven verwerkingen:
 

2.1.1 Geen verplichting om persoonsgegevens te verstrekken
Er is geen contractuele of wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. U bent niet verplicht om gegevens te verstrekken.
 

2.1.2 Gevolgen van het niet verstrekken van vereiste gegevens
Bij verplichte gegevens (gegevens die bij het invoeren als verplicht zijn gemarkeerd) kan het niet verstrekken ervan betekenen dat de betreffende dienst niet kan worden geleverd. Anderzijds kan het niet verstrekken ertoe leiden dat onze diensten niet in dezelfde vorm en kwaliteit kunnen worden geleverd.
 

2.1.3 Doorgeven aan overheidsinstanties
Wij geven persoonsgegevens alleen door aan overheidsinstanties (waaronder rechtshandhavingsinstanties) als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1c AVG) of als het noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (rechtsgrondslag art. 6 lid 1f AVG).
 

2.1.4 Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de betreffende verwerkingsdoeleinden. Als de gegevens niet langer nodig zijn, worden ze regelmatig verwijderd, tenzij het nog nodig is om ze verder voor een beperkte periode te bewaren. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn:

  • Het vervullen van handels- en fiscaalrechtelijke bewaarverplichtingen
  • Het verkrijgen van bewijs voor juridische geschillen in het kader van de wettelijke verjaringsvoorschriften


2.1.5 Categorieën van ontvangers
Naast de categorieën van ontvangers die hieronder expliciet worden vermeld, worden persoonsgegevens ook doorgegeven aan de volgende categorieën van ontvangers: Verzendserviceproviders, telefoon- en faxproviders.
 

2.1.6 Gegevenscategorieën

  • Persoonlijke stamgegevens: Titel, aanhef/geslacht, voornaam, achternaam, geboortedatum
  • Adresgegevens: Straat, huisnummer, eventuele adresaanvullingen, postcode, plaats, land
  • Contactgegevens: Telefoonnummer(s), faxnummer(s), e-mailadres(sen)
  • Toegangsgegevens: Datum en tijd van bezoek aan onze dienst; de pagina van waaruit het toegangssysteem onze site heeft bereikt; pagina's die tijdens gebruik zijn geopend; sessie-identificatiegegevens (Sessie-ID); ook de volgende informatie van het computersysteem dat toegang heeft: gebruikt internetprotocoladres (IP-adres), browsertype en -versie, apparaattype, besturingssysteem en vergelijkbare technische informatie.
  • Aanmeldingsgegevens: Curriculum vitae, referenties, bewijsmateriaal, werkvoorbeelden, certificaten, foto's
  • Persoonlijke bedrijfsgegevens: Bedrijf bijvoorbeeld bij eenmanszaken of eenmans-bv's, als de bedrijfsnaam identiek is aan de naam van de natuurlijke persoon erachter.
  • Enquêtegegevens: Persoonlijke meningen, vind-ik-leuks, beoordelingen

 

2.2 Oproepen van de website
Hierin staat beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verwerken als u de website oproept.

Gegevenscategorie: Toegangsgegevens

Beoogd gebruik:  Verbindingsopbouw, weergave van de inhoud van de dienst, detectie van aanvallen op onze site op basis van ongebruikelijke activiteiten, foutdiagnose

Wettelijke basis: Bescherming van legitieme belangen (art. 6 lid 1f AVG)

Mogelijk gerechtvaardigd belang: Correct functioneren van de services, beveiliging van gegevens en bedrijfsprocessen, voorkomen van misbruik, voorkomen van schade door inmenging in informatiesystemen

Bewaartermijn: 7 dagen 

Ontvanger:

A. IT-beveiligingsdienstverlener, hostingdienstverlener, aanbieder van consenttools
b. Aanbieders van embedded content Youtube, Google Maps en Google Fonts

Betrokken gegevens: Alle hierboven genoemde gegevens

Overdracht naar derde landen:
a. Nee
b. Ja

Ontvanger in derde land: Google LLC (USA)

Garantie volgens art. 44ff AVG: Standaard contractbepalingen
 

2.3 Tracking voor analyse en optimalisatie van onze diensten en het gebruik ervan
Hieronder beschrijven we hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met behulp van trackingtechnologieën om onze diensten te analyseren en te optimaliseren en voor reclamedoeleinden.

De beschrijving van het trackingproces bevat ook informatie over hoe u de gegevensverwerking kunt voorkomen of er bezwaar tegen kunt maken. Houd er rekening mee dat de zogenaamde "opt-out", d.w.z. het afwijzen van de verwerking, meestal via cookies wordt opgeslagen. Als u onze diensten op een nieuw apparaat of in een andere browser gebruikt, of als u de door uw browser geplaatste cookies heeft verwijderd, moet u uw weigering opnieuw kenbaar maken.

Doeleinden van de verwerking
Het analyseren van gebruikersgedrag door middel van tracking helpt ons om de effectiviteit van onze diensten te controleren, te optimaliseren en aan te passen aan de behoeften van de gebruiker, en om fouten te corrigeren.
Tracking om het succes van advertentiecampagnes te meten, dient om onze advertenties voor de toekomst te optimaliseren.

Wettelijke grondslag voor de verwerking
Toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 punt 1a AVG

Informatie over de gebruikte trackingmethoden is te vinden in de consenttool.
 

2.4 Aanmelding
In een doorlopend aanmeldingsproces verwerken wij uw persoonsgegevens op de volgende manier:

Gegevenscategorie:
a. Persoonlijke stamgegevens
b. Adresgegevens, contactgegevens
c. Aanmeldingsgegevens

Doel:
a. Identificatie, contact, leeftijdsverificatie
b. Identificatie, contact, communicatie om een contract te initiëren
c. Selectie van de aanvrager

Wettelijke basis:
a. + b. + c. § 26 BDSG (Duitse gegevensbeschermingswet) nieuw in combinatie met art. 88 AVG

Mogelijk gerechtvaardigd belang: -

Bewaartermijn: 6 maanden na het einde van het aanvraagproces 

Ontvangers: Eventuele andere afdelingen binnen ons bedrijf, hostingdienstverleners (aanmeldingsbeheersoftware)

Betrokken gegevens: Alle hierboven genoemde gegevens

Overdracht naar derde landen: Nee
 

2.5 Technische service
Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u contact opneemt met onze technische service vindt u hier:

Gegevenscategorie:
a. Persoonlijke stamgegevens, contactgegevens
b. Inhoud van verzoeken

Doel:
a. + b.verwerking van vragen

Wettelijke basis:
a. Overeenkomst (art. 6 lid 1b AVG)
b. Bescherming van legitieme belangen (art. 6 lid 1f AVG)

Mogelijk gerechtvaardigd belang:
a. –
b. Klantenbinding, verbetering van onze service

Bewaartermijn: Verwerking van de aanvragen

Ontvangers: Eventuele andere afdelingen binnen ons bedrijf, hosting-dienstverleners voor e-mail

Betrokken gegevens: Alle hierboven genoemde gegevens

Overdracht naar derde landen: Nee
 

2.6 Contact
Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken als u telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact met ons opneemt:

Gegevenscategorie: Persoonlijke stamgegevens, contactgegevens, inhoud van verzoeken

Beoogd gebruik: Verwerking van aanvragen

Wettelijke basis: Bescherming van legitieme belangen (art. 6 lid 1f AVG)

Mogelijk gerechtvaardigd belang: Communicatie, verwerking van aanvragen

Bewaartermijn: Verwerking van de aanvragen

Ontvangers: Eventuele andere afdelingen binnen ons bedrijf, hosting-dienstverleners voor e-mail

Betrokken gegevens: Alle hierboven genoemde gegevens

Overdracht naar derde landen: Nee
 

2.7 Promotionele spellen
Van tijd tot tijd organiseren we promotionele spellen. Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u deelneemt aan onze promotionele spellen vindt u hier. De respectievelijke deelnamevoorwaarden zijn van toepassing.

Gegevenscategorie: Persoonlijke stamgegevens, adresgegevens

Beoogd gebruik: Uitvoering van het spel, bekendmaking van succesvolle deelnemers, overhandiging van de prijzen

Wettelijke basis: Overeenkomst (art. 6 lid 1b AVG)

Mogelijk gerechtvaardigd belang: -

Bewaartermijn: Max. 6 maanden na afloop van het spel

Ontvangers: Persoonsgegevens worden alleen intern doorgegeven

Betrokken gegevens: Alle hierboven genoemde gegevens

Overdracht naar derde landen: Nee
 

2.8 Referenties
Op onze website heeft u de mogelijkheid om ons afbeeldingen en video's beschikbaar te stellen als referenties voor publicatie. Wij verwerken daarbij uw persoonsgegevens zoals hieronder beschreven. Let op: afbeeldingen en video's waarop mensen te zien zijn, worden niet gepubliceerd.

Gegevenscategorie:
a. Persoonlijke stamgegevens, adresgegevens
b. Persoonlijke bedrijfsgegevens

Beoogd gebruik:
a. Personalisatie van verleende toestemmingen via het webformulier ter bewijs van verleende toestemming
b. Publicatie van de verwerkersgegevens

Wettelijke basis:
a. Overeenkomst (art. 6 lid 1f AVG)
b. Toestemming (art. 6 lid 1a AVG)

Mogelijk gerechtvaardigd belang:
a. Zie Doel
b. -

Bewaartermijn:
a. Onbeperkt om te voldoen aan verantwoordingsplichten
b. Totdat de toestemming wordt ingetrokken

Ontvanger: Hostingserviceprovider, webbureau

Betrokken gegevens: Alle hierboven genoemde gegevens

Overdracht naar derde landen: Nee
 

2.9 Online-enquêtes
Van tijd tot tijd houden we online enquêtes. De gegevens zijn daarbij meestal gepseudonimiseerd, d.w.z. de identiteit van een individuele persoon kan niet direct uit de enquêtegegevens worden afgeleid. In verband met een promotioneel spel (zie sectie 2.7 hierboven) kan er echter een directe persoonlijke verwijzing zijn. In dat geval is de openbaarmaking van de daar beschreven persoonlijke gegevens als onderdeel van de online-enquête de tegenprestatie voor het deelnemen aan het promotionele spel.

Gegevenscategorie: Toegangsgegevens, enquêtegegevens

Beoogd gebruik: Het uitvoeren van online enquêtes om klantinformatie te verzamelen die zinvol is voor het bedrijf

Wettelijke basis:
a. Bij pseudonieme enquêtes (geen directe identificatie van deelnemers): Bescherming van legitieme belangen (art. 6 lid 1f AVG)
b. In combinatie met een promotioneel spel en directe identificatie van de deelnemers): Overeenkomst (art. 6 lid 1b AVG)

Mogelijk gerechtvaardigd belang:
a. Het uitvoeren van online enquêtes om klantinformatie te verzamelen die nuttig is voor het bedrijf met behoud van de pseudonimiteit van de deelnemers
b. -

Bewaartermijn:  Na het evalueren van de antwoorden en het opstellen van de enquêteresultaten

Ontvanger: Hostingserviceprovider voor enquêtetoepassing

Betrokken gegevens: Alle hierboven genoemde gegevens

Overdracht naar derde landen: Nee

 

3. Rechten van betrokkenen

3.1 Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, om met toekomstige werking bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt e of f AVG.

U kunt uw recht van bezwaar kosteloos uitoefenen.
 

3.2 Recht op informatie
U heeft het recht om te weten te komen of er persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt, welke persoonsgegevens dit kunnen zijn, en om nadere informatie te ontvangen in overeenstemming met art. 15 AVG.
 

3.3 Recht op rectificatie
U heeft het recht om ons te verzoeken om eventuele onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld te rectificeren (art. 16 AVG). Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft u het recht om de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.
 

3.4 Recht op wissen (“Recht om vergeten te worden”)
U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist als een van de redenen vermeld in art. 17 lid 1 AVG van toepassing is en de verwerking niet is vereist voor een van de doeleinden geregeld in art. 17 lid 3 AVG.
 

3.5 Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen als aan een van de voorwaarden van art. 18, lid 1, punt a tot d van de AVG is voldaan.
 

3.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens zonder belemmering door ons aan een andere verantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks door ons te laten doorgeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit moet altijd gelden wanneer toestemming of een contract de basis vormt van de gegevensverwerking en de gegevens automatisch worden verwerkt. Dit geldt niet voor gegevens die alleen op papier beschikbaar zijn.
 

3.7 Herroepingsrecht na toestemming
Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.
 

3.8 Recht van beroep
U heeft het recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Stand: 20-04-2023

Logo LobaDeze browser wordt helaas niet ondersteund.

Gebruik een andere browser of werk de bestaande software bij.

> ECMAScript 6 vereist