Over LOBADuurzaamheid
Contact

DUURZAAMHEID schrijven we met hoofdletters

Uitmuntend! Certificaten, keurmerken en databanken

Op het gebied van duurzaamheid is LOBA de perfecte partner bij al uw activiteiten, niet alleen bij nieuwbouwprojecten, maar ook en vooral bij renovaties.

Chiara Brutti

Hoofd Marketing en Communicatie | Duurzaamheidsfunctionaris

Tel.: +49 7156 357-135

chiara.brutti@loba.de

Eruit trekken en opnieuw leggen? Oude, hoogwaardig opgeknapte vloeren zijn vaak het mooiere alternatief. Bovendien: ze dragen een geschiedenis met zich mee en zijn niet zelden de voordeligere, milieuvriendelijkere oplossing.

Haal uw klanten over om de houten vloer een tweede kans te geven! Als de houten vloer op een dag beschadigd raakt of slijtage vertoont, volstaan vaak kleinere ingrepen om de vloer op te knappen. Dat bespaart grondstoffen, is milieuvriendelijk, scheelt afval en hierbij wordt minder CO2 uitgestoten dan bij een complete vervanging.

Alfred MelkaDirecteurVanuit ons verantwoordelijkheidsgevoel voor de medemens en het milieu kiezen we al vele jaren consequent voor de ontwikkeling van op water gebaseerde en emissiearme producten. We zijn ons bewust van de grote uitdagingen waarvoor we op dit gebied staan en gaan ze vol energie aan!

Milieu- en kwaliteitsmanagement: met brief en keurmerk!

Dat we bij LOBA belang hechten aan duurzaamheid, komt vooral in onze producten en werkprocessen en in onze bedrijfsgebouwen tot uiting. We controleren en optimaliseren het kwaliteits- en milieumanagement voortdurend.

Bij de productie van lakken en oliën in Ditzingen bijvoorbeeld gebruiken we voornamelijk grondstoffen uit Duitsland of Europa. We verminderen onze CO2-uitstoot voorts door bijvoorbeeld gebruik te maken van 100 procent groene stroom en door uitsluitend elektrische heftrucks in te zetten.

LOBA is al sinds 2011 conform de richtlijnen ISO 9001 en ISO 14001 door DEKRA gecertificeerd.

Deze certificaten betekenen dat er op het gebied van kwaliteits- en milieumanagement aan hoge normen wordt voldaan en dat processen en de kwaliteit en milieuvriendelijkheid van onze producten en services voortdurend worden verbeterd.

ISO 9001:2015 certificaat

ISO 14001:2015 certificaat

Duurzaam en fair: onze leveringsprocessen

Om ervoor te zorgen dat onze leveranciers onze hoge normen naleven, verbinden zij zich ertoe om, in overeenstemming met onze gedragscode, onze waarden en principes op het gebied van milieu, sociale zaken en governance op consistente wijze in acht te nemen, na te leven en te ondersteunen.

Producten in het teken van duurzaamheid

LOBA is een milieubewust en vooruitstrevend bedrijf, zodat niet alleen ons handelen maar ook ons productassortiment duurzaam is. Talrijke keurmerken laten zien dat we ook ver over de grens ons voor duurzaamheid inzetten.

EMICODE: in het teken van lage emissies

Het EMICODE-milieukeurmerk wordt toegekend aan parketlakken en legmaterialen met zeer lage emissies.

Het EMICODE-keurmerk is een keurmerk waarbij de overheid niet betrokken is. Het wordt verleend door de Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV) voor materialen en producten die vrij van oplosmiddelen zijn.

De GEV-EMICODE wordt in drie categorieën toegekend: de exclusieve klasse EC1 PLUS betekent dat een materiaal of product 'zeer emissiearm' is, de klasse EC1 betekent ook 'zeer geluidsarm' en de klasse EC2 is 'emissiearm'.

Met een EMICODE gemarkeerde producten worden regelmatig gecontroleerd. De controles worden uitgevoerd door erkende laboratoria.

Welke certificeringen onze producten hebben gekregen, vindt u door gebruik te maken van de filterfunctie op de productpagina.

Alles over EMICODE - Brochure

EMICODE-controles: zo werkt het!

www.emicode.com

Ü-teken: bescherming van de gezondheid tegen emissies

Bij het leggen of bewerken van parketvloeren of houten vloeren garandeert het Ü-teken dat de gezondheid tegen emissies wordt beschermd.

Voor bouwmaterialen zoals lakken en oliën is een zogenaamde 'Algemene bouwkundige goedkeuring' vereist. Het Ü-teken, voluit het Übereinstimmungszeichen in het Duits (overeenstemmingsteken) garandeert dat voor het bouwmateriaal een dergelijke goedkeuring is verkregen.

Het Ü-teken is een verplicht keurmerk van de overheid. Het begeerde Ü-teken wordt toegekend door het Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt). Om dit keurmerk te verkrijgen, moeten bedrijven hun recepturen bekendmaken en aantonen dat hun producten aan de emissiegrenswaarden voldoen.

Voor een eerste onderzoek bezoeken vertegenwoordigers van een keuringsinstantie het bedrijf en controleren of aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Er moet echter ook rekening worden gehouden met marktcontroles. Van tijd tot tijd en afhankelijk van het product worden controles of certificeringen herhaald.

www.dibt.de/en

VOC-verordening Frankrijk: Franse indicator voor emissies

Terwijl in Duitsland het Ü-teken wil zeggen dat een bouwproduct de gezondheid beschermt tegen emissies, geeft in Frankrijk de VOC-verordening informatie hierover.

De Franse overheid verlangt dat de bestanddelen en emissie-eigenschappen van permanent geïnstalleerde bouwproducten zoals lakken en oliën conform de VOC-verordening geëtiketteerd zijn.

Ongeveer op dezelfde wijze als bij het energielabel voor elektrische apparaten in Nederland worden bouwmaterialen conform de VOC-verordening beoordeeld en ingedeeld in de klassen A+, A, B en C. A+ is de hoogste klasse, C de laagste.

Fabrikanten classificeren zelf de bouwproducten. Deze classificatie wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

Welke LOBA-producten conform de Franse VOC-verordening bij welke klassen zijn ingedeeld, vindt u door gebruik te maken van de filterfunctie op de productpagina.

M1-klasse: Scandinavische indicator voor emissies en geuren

M1 geeft informatie over de inhoud van bouwmaterialen en de emissies en geuren ervan.

Het Scandinavische keurmerk werkt min of meer hetzelfde als de 'Milieukeur' bij ons in Nederland. Beoordeeld worden permanent geïnstalleerde coating- en bouwproducten en meubels. Het keurmerk is vrijwillig, maar breed geaccepteerd.

Bij aanmelding worden de producten op de M1-criteria beoordeeld. In een later stadium worden ze steekproefsgewijs onderzocht. De databank is vrij toegankelijk voor klanten.

Welke LOBA-producten van het M1-keurmerk zijn voorzien, vindt u door gebruik te maken van de filterfunctie op de productpagina.

Green Label Singapore: een van de strengste milieukeurmerken

Het Singapore Green Label wordt toegekend aan zeer milieuvriendelijke producten.

In Azië is dit het belangrijkste milieukeurmerk. In samenwerking met het Global Ecolabelling Network (GEN) zijn in 28 landen talrijke producten gecertificeerd.

De Zuidoost-Aziatische stadstaat Singapore staat bekend om zijn zeer strenge milieueisen. Toekenning van het begeerde Green Label op een van de meest gecontroleerde markten ter wereld betekent dat een product ecologisch duurzaam is. Producten worden op hun bestanddelen en emissies beoordeeld. Hierbij spelen zware metalen zoals cadmium, lood, chroom of kwik een cruciale rol.

Green Label-producten worden gedurende de levenscyclus onderworpen aan een onafhankelijke beoordeling van hun eigenschappen. Fabrikanten kunnen hun producten niet zelf classificeren.

Singapore Green Labelling Scheme

De speelgoednorm NEN-EN 71-3

Deze NEN-norm regelt de veiligheid van speelgoed en beperkt de uitstoot van schadelijke stoffen zoals zware metalen.

Arseen, lood en kwik, maar ook aluminium, nikkel, chroom of speciale tinverbindingen hebben in speelgoed niets te zoeken. Dat bepaalt in ieder geval NEN-EN 71-3. Bouwmateriaal met het keurmerk 'EN 71-3 geschikt voor kinderspeelgoed' is wat dat betreft veilig!

Tot kinderspeelgoed behoort soms ook de vloer die kinderen niet alleen met de ogen maar ook met de handen onderzoeken en waarvandaan deeltjes snel in de mond terecht kunnen komen. Daarom moet de vloer vrij van schadelijke stoffen zijn, in het bijzonder van zware metalen. Hierover geeft de norm NEN-EN 71 informatie.

Het materiaal waaruit het speelgoed ontstaat, wordt onderzocht. En wel in deze drie categorieën:

 • I: droge, brosse, poederachtige of flexibele materialen
 • II: vloeibare of kleverige materialen
 • III: afgekrabde materialen

In de NEN-norm, die weliswaar vrijwillig is maar vaak deel uitmaakt van de (bouw)overeenkomst, zijn ook eisen aan en inspectiemethoden voor het vrijkomen van dergelijke stoffen vastgelegd.

De GISCODE: technische beoordeling voor een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers

We zijn van mening dat "goed" niet goed genoeg voor u is!

Daarom laten we onze producten ook ten aanzien van de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers beoordelen. Al onze producten die met de GISCODE zijn gemarkeerd, bieden maximale bescherming.

De controleprocedure is vrijwillig en gebaseerd op een overeenkomst tussen fabrikanten en bedrijfsverenigingen voor de bouw van 1993.

U vindt de GISCODE op de etiketten of duurzaamheidsbladen van het desbetreffende product en natuurlijk op de productpagina.

Door de volgende niet-gouvernementele instellingen, platformen en organisaties worden onze LOBA-producten eveneens erkend

Baubook: de ecologische databank

In deze online-databank wordt informatie over ecologische bouwproducten verzameld. Deze wordt vooral in Oostenrijk geraadpleegd. Door de staat wordt niet geëist dat men hierbij is aangesloten, maar bij aanbestedingen wordt dat steeds meer de norm.

www.baubook.info

BVB: Zweedse indicator voor duurzaamheid en gezond wonen

BVB is een Zweedse non-profitorganisatie waarvan de naam voluit Byggvarubedömningen luidt.

Deze beoordeelt bouwproducten op woongezondheid, niveau van schadelijke stoffen, hulpbronnenefficiëntie en energiebesparing. Voorwaarde voor de opname zijn onder andere: een emissiecontrole, de bekendmaking van productrecepturen en inlichtingen van producenten over emissies van verpakkingen en de bij de productie gebruikte energievormen.

https://byggvarubedomningen.com

Gebouwen in het teken van duurzaamheid

Om de duurzaamheidswaarde van een gebouw te kunnen meten en vergelijken, zijn wereldwijd systemen voor de certificering van gebouwen ontwikkeld.

DGNB-systeem: het Duitse systeem, internationaal toepasbaar

Het DGNB-keurmerk is ontwikkeld door de Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) en werd voor het eerst in 2009 toegekend.

Het DGNB-certificaat wordt wereldwijd erkend en helpt alle bij de bouw betrokken partijen om bouwprojecten op duurzame wijze te verwezenlijken. Bij de beoordeling wegen de drie pijlers van duurzaamheid, economie, mens en milieu, even zwaar.

De totale duurzaamheidsprestaties van een gebouw gedurende de levenscyclus zijn hier geheel onafhankelijk van de maatregelen die hiertoe worden genomen.

Er zijn DGNB-certificeringen voor gebouwen, wijken en binnenruimten in de categorieën brons, zilver, goud en platina.

De indeling in de desbetreffende categorie vindt plaats op basis van de mate waarin overall aan de vereisten wordt voldaan. Hier geldt:

 • Brons-certificering (vanaf 35%)
 • Zilver-certificering (vanaf 50%)
 • Goud-certificering (vanaf 65%)
 • Platina-certificering (vanaf 80%)

Classificatie LOBA-producten

Onze producten worden in het DGNB-systeem bij het criterium 'ENV1.2. – Risico's voor het milieu' volgens de GISCODE ingedeeld.

 • Classificatie van de lakken:
  • Beste categorie (4 en 3): W1, W2+, W1/DD of W2/DD+
  • Lagere categorieën (2 en 1) maken aanvullend de volgende classificaties mogelijk: W3, W3+, W3/DD of W3/DD+
 • Classificatie van de oliën:
  • Beste categorie (4 en 3): Ö10
  • Lagere categorieën maken aanvullend de volgende classificaties mogelijk: Ö20 in de categorie 2 en Ö40 in de categorie 1

www.dgnb-system.de/en

LEED: de Amerikaanse versie

Het LEED-keurmerk is ontwikkeld door de US Green Building Council (USGBC) en garandeert door onafhankelijke controles de duurzaamheid van gebouwen of wijken.

De LEED-certificering (Leadership in Energy and Environmental Design) behoort wereldwijd tot de meest bekende duurzaamheidskeurmerken.

Net als alle ecokeurmerken voor gebouwen heeft ook dit systeem als doel gebouwen zo lang en zuinig mogelijk economisch te kunnen exploiteren en hierbij zo weinig mogelijk energie en hulpbronnen te verbruiken.

De indeling in de desbetreffende categorie vindt plaats op basis van het aantal verzamelde punten. Hier geldt:

 • Basiscertificering (26 – 32 punten)
 • Zilver-certificering (33 – 38 punten)
 • Goud-certificering (39 – 51 punten)
 • Platina-certificering (52 – 69 punten)

Classificatie LOBA-producten

Onze producten worden in het LEED-systeem v4 bij 'EQ Credit Low Emitting Materials' volgens de Emicode ingedeeld.

 • EMICODE EC 1 PLUS
 • EMICODE EC 1. Hier moeten extra lage emissiewaarden van formaldehyde worden aangetoond.

BREEAM: de groene Engelse versie

BREEAM was het eerste certificeringssysteem voor duurzaam bouwen. Dit werd in 1990 in Groot-Brittannië ontwikkeld.

BREEAM is een van de meest bekende keurmerken voor gebouwen ter wereld.

BREEAM kent volgens een eenvoudig puntensysteem in tien categorieën een kwaliteitskeurmerk toe. Dit is op zes niveaus verkrijgbaar.

De criteria omvatten de mondiale, nationale en regionale gevolgen en de kwaliteit van binnenruimten. En inmiddels is er ook aandacht voor ecologisch bouwen gedurende de gehele levenscyclus.

Classificatie LOBA-producten

Onze producten worden in het BREEAM-systeem bij hoofdstuk 'Hea 02' volgens de EMICODE ingedeeld.

 • EMICODE EC 1 PLUS
 • EMICODE EC 1 met extra lage formaldehydewaarden

QNG: het keurmerk van de Duitse overheid

Het 'Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude' (kwaliteitskeurmerk duurzaam gebouw) is het keurmerk van de Duitse overheid.

Gebouwen met dit keurmerk dragen extra bij aan een duurzame ontwikkeling.

Het QNG-keurmerk wordt verleend door het Duitse federale ministerie van binnenlandse zaken, voor bouw en gemeenschap. Geaccrediteerde certificatie-instellingen kennen het keurmerk toe.

Het beoordelingssysteem en de controle ervan zijn duidelijk geregeld: het systeem moet bij de Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS, vergelijkbaar met TNO in Nederland) geregistreerd zijn. De controle van de kwaliteit moet door een geaccrediteerde certificatie-instelling worden uitgevoerd.

Dat wil zeggen dat je het DGNB-keurmerk ontvangt, als er een DGNB-certificering wordt uitgevoerd. Om te voldoen aan de eisen van de DGNB, moet er ook een controle op mogelijk aanwezige zware metalen worden uitgevoerd.

Verdere kwaliteitskeurmerken bij LOBA waarop u kunt rekenen!

FIBA – basketbal

Het FIBA Equipment & Venue Centre staat voor hoge kwaliteits-, veiligheids- en technologienormen met betrekking tot de basketbaluitrusting.

Ook biedt het FIBA Centre adviezen voor architecten, ontwerpers of verwerkers aan bij projecten voor de aanleg of renovatie van basketbalterreinen. In Azië wordt vaak gevraagd naar het FIBA-kwaliteitskeurmerk.

Verder vindt u op het bijbehorende platform 'FIBA Approval Programme for Basketball Equipment' hoogwaardige, geteste en gecertificeerde basketbaluitrusting zoals enkele LOBADUR-systemen van ons.

A.T. – ons label voor innovatieve technologieën

Met 'Advanced Technology' (A.T.) heeft LOBA een eigen kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. En wel voor producten met revolutionaire technologieën, innovatieve grondstoffen of verbeterde toepassingen.

Met hun uitstekende eigenschappen zijn deze A.T.-producten uniek in de branche. Bovendien zijn ze emissiearm (VOC < 80 g/l) en voldoen ze aan de huidige eisen voor de bescherming van de gezondheid van werknemers en consumenten.

Connected Systems: in het teken van het partnerschap

Als onze producten van het label 'Connected Systems' zijn voorzien, dan zijn ze optimaal afgestemd op bepaalde producten van onze partner Wakol.

Met onze partner Wakol, producent van hoogwaardige legmaterialen, werken we al jaren intensief samen. Hierbij wisselen onze ontwikkelingsafdelingen al tijdens het samenstellen van de recepturen van gedachten en stemmen ze de producten in uitgebreide testprocessen op elkaar af. Voor een gegarandeerde compatibiliteit bij het leggen.

Het partnerschap is zowel van toepassing op houten vloeren en lijmen als op egaliseermiddelen als werkvloer en onze afwerkingen.

Meer over Connected Systems vindt u hier.

Logo LobaDeze browser wordt helaas niet ondersteund.

Gebruik een andere browser of werk de bestaande software bij.

> ECMAScript 6 vereist