Om LOBA Bæredygtighed
Kontakt

BÆREDYGTIGHED skriver vi med store bogstaver

Flot! Certifikater, mærker og databaser

Inden for bæredygtighed er LOBA den perfekte partner til løsningen i alle dine arbejdstrin – både inden for nybyggeri, men også og frem for alt inden for renoveringer.

Chiara Brutti

Leder af Marketing & Kommunikation | ansvarlig for bæredygtigheden i virksomheden

T: +49 7156 357-135

chiara.brutti@loba.de

Fjerne det gamle og udlægge nyt? Gamle, sanerede gulve af høj kvalitet er som regel det mere flotte alternativ. Derudover: De har en historie og er ofte en mere rentabel og økologisk løsning.

Overbevis dine kunder, om at de gamle trægulve skal have endnu en chance! Er træet en dag blevet gammelt og ødelagt eller meget slidt, er som regel mindre indgreb tilstrækkeligt. Dette er skånsomt mod ressourcerne og også miljøvenligt. Du undgår affald og udleder mindre CO2 ud end med en helt ny udlægning.

Alfred MelkaDirektørUd fra vores ansvarsfølelse mod medmennesker og miljøet har vi i mange år arbejdet hen mod udviklingen af vandbaserede produkter med lav emission. Vi ved, at dette kræver meget af os, men vi tager os af udfordringen bevidst og med stor energi!

Miljø- og kvalitetsstyring – med stempler og mærker!

Bæredygtighed hos LOBA ses især i vores produkter og arbejdsprocesser samt i vores bygninger. Vi kontrollerer og forbedrer hele tiden kvalitets- og miljøaspekterne.

Vores lakker og olier producerer vi for eksempel i Ditzingen, Tyskland, og vi bruger primært råstoffer fra Tyskland eller Europa. Ikke kun på den måde reducerer vi vores CO2-forbrug, men vi bruger også ren økologisk strøm og har kun elektriske gaffeltrucks.

LOBA har siden 2011 været DEKRA certificeret iht. standarderne ISO 9001 og ISO 14001.

Disse certifikater står for høje standarder inden for kvalitets- og miljøstyring samt en kontinuerlig forbedring af vores ydelse med henblik på processer, produkt- og ydelseskvaliteten samt miljøbeskyttelsen.­

ISO 9001:2015 certifikat

ISO 14001:2015 certifikat

Bæredygtig og fair: vores leveringsprocesser

De forma a assegurar o cumprimento dos nossos elevados padrões, os nossos fornecedores comprometem-se a cumprir o nosso código de conduta nas áreas do ambiente, sociedade e governança, bem como a respeitar, manter e promover continuamente os nossos valores e princípios.

Bæredygtige produkter

Vi hos LOBA handler ikke kun miljøbevidst og fremtidsrettet, men også vores produktsortiment udmærker sig gennem bæredygtighed. Mange mærker viser vores engagement på tværs af landets grænser.

EMICODE – et tegn på lave emissioner

EMICODE-miljømærket udmærker parketlakker og gulvbelægningsprodukter, der har meget lave emissioner.

EMICODE-certificeringen er ikke et mærke, der er foreskrevet af staten. Den gives af "Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV)". For materialer og produkter uden opløsningsmidler.

GEV-EMICODE gives i tre kategorier: den eksklusive klasse EC1 PLUS betyder "meget ringe emission", klassen EC1 også "meget ringe emission" og EC2 lave emissioner".

Produkter med EMICODE mærket kontrolleres jævnligt. Kontrollerne udføres på kvalificerede laboratorier.

Hvilke certificeringer vores produkter har, kan du finde ved hjælp af filterfunktionen på produktsiden.

Alt om EMICODE - Brochure

EMICODE kontroller – sådan gøres det!

www.emicode.com

"Ü-mærke" – sundhedsbeskyttelse mod emissioner

"Ü-mærket" bekræfter en særlig beskyttelse mod emissioner under udlæggelsen eller forarbejdningen af parket- eller trægulve.

Materialer såsom lakker og olier kræver i Tyskland en såkaldt "Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung" (generel byggetilsynstilladelse). "Ü-mærket", eller også "overensstemmelsesmærket", bekræfter at materialet har denne tilladelse.

"Ü-mærket" er et statsligt tildelt mærke og en pligt i Tyskland. Dette mærke gives af "Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt)". Og kun, hvis virksomhederne offentliggør sammensætningen af materialerne i produkterne og også kan bevise, at produkterne overholder grænseværdierne for emissioner.

Repræsentanter for prøvningsinstitutter besøger virksomheden til en første kontrolrundgang for at se, om virksomheden overholder kravene. Der skal også regnes med yderligere kontroller. Kontroller eller certificeringer gentages ved lejlighed og alt efter produkt.

www.dibt.de/en

VOC forordning i Frankrig – fransk indikator for emissioner

Mens "Ü-mærket" i Tyskland siger noget om sundhedsbeskyttelse mod emissioner fra byggeprodukter, giver VOC-forordningen i Frankrig disse oplysninger.

I Frankrig skal indholdsstoffer samt emissionsegenskaberne for permanent monterede byggeprodukter såsom lakker og olier være markeret iht. VOC – dette er en pligt i Frankrig.

Lige som el-apparater i Tyskland, klassificeres byggematerialer iht. VOC med oplysningerne A+, A, B og C. A+ er det bedste niveau, C det laveste.

Klassificeringen er en selvdeklareret miljøpåstand, som kontrolleres ved hjælp af stikprøver.

Hvilke LOBA produkter, der har hvilket niveau iht. VOC i Frankrig, kan du finde ved hjælp af filterfunktionen på produktsiden.

M1-klasse – skandinavisk indikator for emissioner og lugt

M1 oplyser om indholdet i byggematerialerne samt om emissioner og lugte.

Det skandinaviske mærke fungerer på samme måde som "Blauer Engel" i Tyskland. Permanent monterede belægnings- og byggeprodukter samt møbler bliver undersøgt. Mærket er frivilligt, men er anerkendt de fleste steder.

M1-kriterierne bliver kontrolleret ved tilmeldingen. Efterfølgende foretages stikprøveundersøgelser. Databasen er kun tilgængelig for kunder.

Hvilke LOBA produkter, der har M1-mærket, kan du finde ved hjælp af filterfunktionen på produktsiden.

Greenlabel Singapore – et af de mest strenge miljømærker

Singapore Green Label udmærker særligt miljøvenlige produkter.

Dette gælder som det vigtigste miljømærkesystem i Asien. Mange produkter i 28 lande er blevet certificeret i samarbejde med Global Ecolabelling Network (GEN).

Bystaten Singapore er kendt for sine meget strenge miljøkrav. Det vigtige Green Label bekræfter produkters økologiske bæredygtighed for et af de mest kontrollerede markeder i verden. Produkterne undersøges for indholdsstoffer og emissioner. Tungmetaller såsom cadmium, bly, krom eller kviksølv har her en afgørende rolle.

Green-Label produkter bliver underkastet en uafhængig kontrol af deres egenskaber i produktets livscyklus. Det er ikke muligt selv at angive en klassificering.

Singapore Green Labelling Scheme

Legetøjsdirektivet DIN EN 71-3

Denne norm regulerer legetøjs sikkerhed og begrænser emissionen af skadelige stoffer såsom tungmetaller.

Der må ikke være arsen, bly og kviksølv, men også aluminium, nikkel, krom eller særlige legeringer med tin i legetøj. Dette er fastlagt i DIN EN 71-3. Byggemateriale med mærket "EN 71-3 egnet som legetøj til børn" er derimod sikkert!

Børnelegetøj er også gulvet, som børn ikke kun undersøger med øjnene men også med hænderne – og hvor små partikler nemt puttes i munden. Derfor skal belægningen være fri for skadelige stoffer, især for tungmetaller. DIN EN 71 giver flere informationer.

Materialet, som legetøjet fremstilles af, bliver undersøgt. Og i disse tre kategorier:

 • I: tørt, skørt, pulverlignende eller bøjeligt legetøjsmateriale
 • II: flydende eller klæbrigt legetøjsmateriale
 • III: afskrabet legetøjsmateriale

Normen foreskriver yderligere krav, der dog er frivillige, men som ofte ses i (bygge)kontaktens indhold, og angiver afprøvningsprocedurer disse stoffers frigørelse.

GISCODE – teknisk vurdering for den bedst mulige arbejdssikkerhed

"God"? Det er ikke godt nok til dig!

Derfor lader vi også vores produkter kontrollere for arbejdssikkerheden. Den største mulige sikkerhed får du især med vores produkter med GISCODE oplysninger.

Kontrollen er frivillig og baserer på en aftale fra 1993 mellem fabrikanter og faglige institutter for byggerier.

GISCODE ses på produktets etiketter eller bæredygtighedsark og selvfølgelig også på produktsiden.

Vores LOBA produkter er også anerkendte i de følgende ikke-statslige institutioner, platforme og foreninger

Baubook – miljødatabase

Online-databasen indsamler informationer om økologiske byggeprodukter. Den bruges primært i Østrig. Den østrigske stat kræver ingen overholdelse, men dette forlanges dog efterhånden i licitationerne.

www.baubook.info

BVB ("Byggvarubedömningen") – et svensk mærke for bæredygtighed og sundhed i boligen

BVB ("Byggvarubedömningen") er en svensk non-profit-organisation.

Den vurderer byggeprodukter med henblik på boligsundhed, mængden af skadelige stoffer og ressource- samt energibesparelse. Forudsætningen for optagelsen er blandt andet: en emissionstest, offentliggørelse af produkternes sammensætning samt oplysninger fra fabrikanten vedrørende emissioner fra emballager. Derudover forlanges der også oplysninger om de energiformer, der blev brugt til produktionen.

https://byggvarubedomningen.com

Bæredygtige bygninger

Der blev udfærdiget internationale certificeringssystemer for bygninger for at kunne måle og sammenligne en bygnings bæredygtige værdi.

DGNB systemet – det tyske system, international kendt

DGNB-ordningen blev udviklet af "Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)" og blev tildelt første gang i 2009.

DGNB-certifikatet er anerkendt over hele verden og hjælper alle under byggeriet til at fremstille et bæredygtigt byggeri. De 3 principper inden for bæredygtighed – økonomi, miljø og menneske bedømmes lige.

En bygnings bæredygtige, samlede ydelse i hele dens livscyklus er afgørende uafhængigt af de tiltag, der træffes.

DGNB-certificeringer fås til bygninger, boliger og indre rum i kategorierne bronze, sølv, guld og platin.

Inddelingen i den pågældende kategori afhænger af om den samlede vurdering er opnået. Her gælder:

 • Bronze-certificering (fra 35 %)
 • Sølv-certificering (fra 50 %)
 • Guld-certificering (fra 65 %)
 • Platin-certificering (fra 80 %)

Klassificering af LOBA produkter

Vores produkter er i DGNB-systemet klassificeret i kriteriet "ENV1.2. – Risiken für die lokale Umwelt" (risici for lokalt miljø) iht. GISCODE.

 • Klassificering af certifikater:
  • Bedste kategori (4 og 3): W1, W2+, W1/DD eller W2/DD+
  • Lavere kategorier (2 og 1) muliggør yderligere klassificeringer: W3, W3+, W3/DD eller W3/DD+
 • Klassificering af olier:
  • Bedste kategori (4 og 3): Ö10
  • Lavere kategorier muliggør også de følgende klassificeringer: Ö20 i kategori 2 og Ö40 i kategori 1

www.dgnb-system.de/en

LEED – den amerikanske udgave

LEED-mærket blev udviklet af US Green Building Council (USGBC) og byggeriers eller boligers bæredygtighed bekræftes med uafhængige kontroller.

LEED-certificeringen (Leadership in Energy and Environmental Design) er en internationalt anerkendt miljøcertificeringsordning for byggerier.

Lige som de andre miljømærker for byggerier har også dette system til mål at sikre et byggeris lange, rentable funktion og samtidigt med et så lavt forbrug af energi og ressourcer som muligt.

Inddelingen i den pågældende kategori afhænger af opnåede punkter. Her gælder:

 • Basis-certificering (26 til 32 punkter)
 • Sølv-certificering (33 til 38 punkter)
 • Guld-certificering (39 til 51 punkter)
 • Platin-certificering (52 til 69 punkter)

Klassificering af LOBA produkter

Vores produkter klassificeres i LEED-systemet v4 i "EQ Credit Low Emitting Materials" iht. Emicode.

 • EMICODE EC 1 PLUS
 • EMICODE EC 1. Hertil skal vi kunne bevise, at produkterne har særligt lave emissioner af formaldehyd.

BREEAM – den grønne engelske udgave

BREEAM var det første certificeringssystem for bæredygtigt byggeri. Det blev udviklet 1990 i Storbritannien.

BREEAM hører til verdens mest kendte mærke for certificering af bygninger.

BREEAM giver et certifikat efter et enkelt punktsystem i ti kategorier. Dette fås i seks trin.

Kriterierne tager højde for globale, nationale og regionale indvirkninger samt boligens kvalitet. Og det med henblik på økologisk byggeri i hele bygningens livscyklus.

Klassificering af LOBA produkter

Vores produkter er klassificeret iht. EMICODE i BREEAM-systemet i kapitel "Hea 02".

 • EMICODE EC 1 PLUS
 • EMICODE EC 1 med ekstra lavt indhold af formaldehyd

QNG – det tyske officielle mærke

"Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (kvalitetssegl for bæredygtigt byggeri) er et tysk mærke.

Bygninger med dette mærke bidrager i særlig grad til en bæredygtig udvikling.

QNG-seglet tildeles af det tyske "Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat". Overrækkelsen sker via akkrediterede certificeringsmyndigheder.

Vurderingssystemet samt kontrollen er fastlagt nøje: Systemet skal være registreret hos "Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS)". Kontrollen af kvaliteten skal udføres af en akkrediteret certificeringsmyndighed.

Det vil sige, hvis en DGNB certificering udføres, får man et QNG certifikat. Kravene fra DGNB indeholder en kontrol af eventuelle indeholdte tungmetaller.

Andre kvalitetsmærker hos LOBA, som du kan stole på!

FIBA – Basketball

FIBA Equipment & Venue Centre står for høje kvalitets-, sikkerheds- og teknologistandarder inden for udstyr til basketball.

FIBA centret tilbyder også rådgivning til arkitekter, planlægger eller forarbejder til nybyggeri eller sanering af basketballanlæg. FIBA-kvalitetsseglet er særligt efterspurgt i Asien.

På platformen "FIBA Approval Programme for Basketball Equipment" finder du førsteklasses, testet og certificeret basketball-udstyr, samt også nogle af vores LOBADUR systemer.

A.T. – vores mærke for innovative teknologier

LOBA har skabt sit eget kvalitetssegl med "Advanced Technology" (A.T.). Og dette gælder for produkter med revolutionære teknologier, innovative råstoffer eller forbedrede anvendelser.

A.T.-produkterne og deres enestående egenskaber er noget helt særligt i branchen. Derudover har de en lav emission (VOC < 80 g/L) og overholder dermed de aktuelle krav til arbejdssikkerhed og forbrugerbeskyttelse.

Connected Systems – under banneret partnerskab

Er vores produkter forsynet med etiketten "Connected Systems", så er de perfekt tilpasset andre produkter fra vores partner Wakol.

Vi har et utroligt godt samarbejde med vores partner Wakol, der fremstiller gulvbelægningsprodukter af høj kvalitet. Udviklingsafdelingerne snakker gerne sammen under komponenternes sammensætning og tilpasser produkterne under krævende kontrolprocesser. Og udlægningen er hel sikker.

Partnerskabet gælder både for trægulve og klæbemidler samt for spartelmasser som slidflade og for vores forædlinger.

Du finder mere om Connected Systems her.

Logo Loba Denne browser kan desværre ikke bruges.

Brug en anden browser, eller opdatér din browsers software.

> ECMAScript 6 nødvendig