Tietoa LOBAstaVastuullisuus
Yhteydenotto

VASTUULLISUUS kirjoitetaan meillä isoilla kirjaimilla

Hienoa! Sertifikaatit, merkit ja tietokannat

LOBA on vastuullinen valinta kaikissa työvaiheissa – niin uudisrakennushankkeissa kuin saneeraustoimenpiteissä.

Chiara Brutti

Markkinointi- ja viestintäjohtaja | Vastuullisuusvastaava

P: +49 7156 357-135

chiara.brutti@loba.de

Vanha pois, uusi tilalle? Vanhat, laadukkaasti kunnostetut lattiat ovat usein kauniimpi vaihtoehto. Ne luovat myös historiallista jatkuvuutta ja ovat usein taloudellisempi ja ekologisempi ratkaisu.

Kerro asiakkaallesi, että puulattia on ansainnut uuden mahdollisuuden.Kun puupinnassa on sitten jonain päivänä vaurioita tai voimakasta kulumista, korjaaminen onnistuu usein pienin toimenpitein. Kunnostamalla vanha säästetään resursseja ja ympäristöä, vältetään jätettä ja tuotetaan vähemmän hiilidioksidia.

Alfred MelkatoimitusjohtajaVastuuntunnosta lähimmäisiämme ja ympäristöä kohtaan olemme jo monien vuosien ajan keskittyneet johdonmukaisesti vesipohjaisten ja vähäpäästöisten tuotteiden kehittämiseen. Olemme tietoisia edessä olevista suurista tehtävistä tällä alalla ja tartumme niihin täynnä tarmoa!

Ympäristö- ja laadunhallinta – varmasti!

LOBAn kestävän kehityksen ajatus näkyy erityisesti tuotteissamme ja työprosesseissamme sekä yritysrakennuksissamme. Tarkistamme ja optimoimme jatkuvasti toimintamme laatu- ja ympäristönäkökohtia.

Esimerkiksi lakat ja öljyt tuotamme Ditzingenissä, ja niissä käytetään pääasiassa Saksasta tai muualta Euroopasta peräisin olevia raaka-aineita. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa tapa vähentää hiilidioksidipäästöjämme, vaan siihen kuuluu myös esimerkiksi yksinomaan vihreän sähkön ja sähkötrukkien käyttö.

LOBA on ollut jo vuodesta 2011 DEKRAn ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifioima.

Kyseiset sertifikaatit vahvistavat laatu- ja ympäristöasioiden hallinnan korkeat standardit, prosessien, tuotteiden ja palvelujen laadun sekä ympäristönsuojelun jatkuvan parantamisen.

ISO 9001:2015 todistus

ISO 14001:2015 todistus

Kestävät ja reilut: toimitusprosessinne

Haluamme varmistaa, että tavarantoimittajamme noudattavat korkeita standardejamme. Sen vuoksi pyydämme niitä sitoutuvat noudattamaan ja edistämään arvojamme ja periaatteitamme ympäristöä, sosiaalisia asioita ja hallintoa koskevien käytännesääntöjemme mukaisesti.

Vastuulliset tuotteet

Ympäristötietoisuus ja ennakointi ei ole pelkästään LOBAn toiminnan johtotähtenä – myös tuotevalikoimaamme leimaa kestävyys. Lukuisat laatumerkit osoittavat meidän olevan sitoutuneita myös kaukana maamme rajojen ulkopuolella.

EMICODE – vähäpäästöisyyden merkki

EMICODE-ympäristömerkki myönnetään parkettilakkoille ja asennusmateriaaleille, joiden päästöt ovat erittäin alhaiset.

EMICODE on valtiosta riippumaton merkki. Sen myöntää Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV) liuotinvapaille materiaaleille ja tuotteille.

GEV-EMICODE myönnetään kolmessa luokassa: ylin luokka EC1 PLUS tarkoittaa erittäin vähäpäästöistä, luokka EC1 tarkoittaa samaten ”erittäin vähäpäästöistä” ja EC2 vähäpäästöistä.

EMICODE-merkinnällä varustetut tuotteet tarkastetaan säännöllisesti. Tarkastukset tehdään hyväksytyissä laboratorioissa.

Tuotteidemme sertifikaatit saat näkyviin suodattamalla Tuotesivulta.

Kaikki EMICODEsta - Esite

EMICODE-testaus: näin se toimii!

www.emicode.com

Ü-merkki – terveyden suojaaminen päästöiltä

Ü-merkki ilmaisee, että parketti tai puulattia on turvallinen asentaa ja käsitellä.

Rakennusmateriaalit, kuten lakat tai öljyt, vaativat niin sanotun yleinen tekninen hyväksyntä. Ü-merkki eli vaatimustenmukaisuusmerkki vahvistaa, että rakennusmateriaalilla on tällainen hyväksyntä.

Ü-merkki kuuluu valtiollisiin merkkeihin, ja se on Saksassa pakollinen. Sen myöntää Saksan rakennustekniikan instituutti (DIBt). Sen saadakseen yritysten on kerrottava tuotteidensa koostumus ja voitava todistaa, että tuotteet eivät ylitä päästörajoja.

Alkutarkastuksessa tarkastuslaitoksen edustajat vierailevat yrityksessä ja varmistavat, että tarvittavat vaatimukset täyttyvät. Tuotteita valvotaan kuitenkin myös muilla toimenpiteillä. Tuotteesta riippuen tarkastukset tai sertifioinnit voidaan vaatia uusittavan.

www.dibt.de/en/

VOC: ranskalainen päästöindikaattori

Saksassa käytössä oleva Ü-merkki vahvistaa, että rakennustuotteiden päästöt eivät vaaranna terveyttä. Ranskassa samaa ajaa VOC-asetus.

Pysyvien rakennustuotteiden, kuten maalien tai öljyjen, pitoisuudet ja päästöominaisuudet on Ranskassa ilmoitettava lakisääteisesti VOC-luokituksen mukaisesti.

VOC-luokitetuilla rakennusmateriaaleilla on merkintä A+, A, B tai C (saksalaisten jääkaappien tapaan). A+ on paras taso, C on huonoin.

Luokitus on pistokokein tarkastettava oma ilmoitus.

LOBA-tuotteiden VOC-luokituksen saat näkyviin suodattamalla Tuotesivulta.

M1-luokitus: pohjoismainen päästö- ja hajuluokitus

M1-luokitus ilmaiseen rakennusmateriaalien koostumuksen ja niiden päästöt ja hakukuormituksen.

Luokitus toimii samaan tapaan kuin saksalainen ”Sininen enkeli”. Luokiteltavia tuotteita ovat kiinteät pinnoitteet ja rakennustuotteet sekä kalusteet. Luokitus on vapaaehtoinen, mutta se on laajalti arvostettu.

M1-kriteerit tarkistetaan rekisteröinnin yhteydessä, ja myöhemmin tehdään pistokokeita. Tietokanta on asiakkaiden vapaasti käytettävissä.

M1-luokitellut LOBA-tuotteet saat näkyviin suodattamalla Tuotesivulta.

Singaporen ympäristömerkki – yksi tiukimmista ympäristömerkeistä

Singapore Green Label -merkki myönnetään erityisen ympäristöystävällisille tuotteille.

Sitä pidetään Aasian vakiintuneimpana ympäristömerkkijärjestelmänä. Yhteistyössö Global Ecolabelling Network (GEN) -verkoston kanssa on sertifioitu tuotteita 28 maassa.

Kaakkois-Aasian kaupunkivaltio Singapore tunnetaan erittäin tiukoista ympäristölaeistaan. Haluttu Green Label -ympäristömerkki vahvistaa tuotteiden ympäristövastuullisuuden yhdellä maailman valvotuimmista markkinoista. Tuotteet arvioidaan ainesosien ja päästöjen osalta. Tässä on ratkaiseva merkitys raskasmetalleilla, kuten kadmiumilla, lyijyllä, kromilla ja elohopealla.

Green Label -tuotteille on tehtävä riippumaton arviointi tuotteen elinkaariominaisuuksista. Luokitusta ei voi suorittaa itse

Singapore Green Labelling Scheme

Lelustandardi DIN EN 71-3

Tässä DIN-standardi määritetään lelujen turvallisuutta koskevat vaatimukset ja rajoittetaan haitallisten aineiden, kuten raskasmetallien, päästöjä.

Leluissa ei saa käyttää arseenia, lyijyä ja elohopeaa eikä alumiinia, nikkeliä, kromia tai erityisiä tinayhdisteitä. Näin siis standardissa DIN EN 71-3. Standardin EN 71-3 mukaan sertifioitu rakennusmateriaali on siten turvallista!

Myös lattia voidaan joskus katsoa lasten leluksi: lapset tutkivat sitä silmiensä lisäksi myös käsillään – joista hiukkaset päätyvät nopeasti suuhun. Sen vuoksi lattianpäällysteen tulee olla vapaa epäpuhtauksista, erityisesti raskasmetalleista. Sitä varten on DIN-standardi EN 71.

Siinä käsitellään lelun valmistusmateriaalia. Tarkastettavia luokkia on kolme:

 • I: Kuivat, hauraat, pölyiset tai taipuisat materiaalit
 • II: Nestemäiset tai liimautuvat materiaalit
 • III: Raaputetut materiaalit

DIN-standardi on vapaaehtoinen, mutta usein osa (rakennus-)sopimusta. Siinä määritellään myös vaatimukset ja testausmenettelyt tällaisten aineiden vapautumista varten.

GISCODE – tekninen arviointi parhaan mahdollisen työturvallisuuden varmistamiseksi

Arvosana ”hyvä” ei ole tarpeeksi hyvä sinulle!

Sen vuoksi tarkastamme tuotteemme myös työturvallisuuden kannalta. Kaikki GISCODE-merkityt tuotteemme tarjoavat parhaan mahdollisen suojan.

Testausmenettely on vapaaehtoinen ja perustuu tuotevalmistajien ja Saksan rakennusalan ammattijärjestön väliseen sopimukseen vuodelta 1993.

GISCODE löytyy tuotteen etiketeistä tai kestävyysluokituksista ja tietysti myös Tuotesivulta.

LOBA-tuotteemme on tunnustettu myös seuraavissa valtioista riippumattomissa taloissa, foorumeissa ja yhdistyksissä

Baubook – ympäristöystävällisen rakentamisen tietokanta

Tähän verkkotietokantaan kerätään tietoa ekologisista rakennustuotteista. Sitä käytetään pääasiassa Itävallassa. Valtio ei vaadi liittymistä, mutta siitä on tulossa yhä useammin tarjouskilpailuissa vaadittava standardi.

www.baubook.info

BVB on ruotsalainen kestävän kehityksen ja terveellisen elämän indikaattori.

BVB on ruotsalainen voittoa tavoittelematon järjestö nimeltä Byggvarubedömningen.

Siinä rakennustuotteita arvioidaan terveellisen asumisen, saastepitoisuuden sekä resurssien säästämisen ja energiansäästön kannalta. Mukaan ottamisen edellytyksenä on muun muassa päästötestaus, tuotteen koostumuksen ilmoittaminen sekä valmistajien antamat tiedot pakkausten päästöistä ja tuotannossa käytetyistä energiamuodoista.

https://byggvarubedomningen.com

Rakentaminen kestävän kehityksen merkeissä

Jotta rakennusten kestävää arvoa voidaan mitata ja vertailla, maailmanlaajuisesti on kehitetty rakennusten sertifiointijärjestelmiä.

DGNB: kansainvälisesti sovellettava saksalainen järjestelmä

DGNB-laatumerkin on kehittänyt Saksan kestävän rakentamisen yhdistys (DGNB), ja se myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009.

DGNB-sertifikaatti tunnustetaan maailmanlaajuisesti, ja se auttaa kaikkia rakentamiseen osallistuvia toteuttamaan rakennushankkeita kestävällä tavalla. Arvioinnissa otetaan huomioon kestävän kehityksen kolme pilaria talous, ympäristö ja ihmiset samassa suhteessa.

Rakennuksen kokonaiskestävyys sen elinkaaren aikana on tässä yhteydessä ratkaisevan tärkeää riippumatta siitä, mitä toimenpiteitä sen saavuttamiseksi on toteutettu.

DGNB-sertifikaatteja on saatavilla rakennuksille, asuinalueille ja sisätiloille pronssin, hopea-, kulta- ja platina-luokissa.

Luokitus tapahtuu sen mukaan, miten hyvin luokan tavoitteet on saavutettu. Pisteluokat ovat:

 • pronssi (vähintään 35 %)
 • hopea (vähintään 50 %)
 • kulta (vähintään 65 %)
 • platina (vähintään 80 %)

LOBA-tuotteiden luokitus

Tuotteemme on luokiteltu DGNB-järjestelmässä kriteerin ”ENV1.2. - Paikalliselle ympäristölle aiheutuvat riskit" GISCODE:n mukaisesti.

 • Viimeistelytuotteiden luokitus:
  • paras luokka (4 ja 3:) W1, W2+, W1/DD tai W2/DD+
  • Alemmissa luokissa (2 ja 1) sallitaan lisäksi seuraavat luokitukset: W3, W3+, W3/DD tai W3/DD+
 • Öljyjen luokitus:
  • paras luokka (4 ja 3:) Ö10
  • Alemmissa luokissa sallitaan lisäksi seuraavat luokitukset: Ö20 luokassa 2 ja Ö40 luokassa 1

www.dgnb-system.de/en/

LEED – amerikkalainen versio

LEED-merkinnän on kehittänyt Yhdysvaltain ympäristöystävällisen rakentamisen neuvosto (USGBC), ja se vahvistaa riippumattomien tarkastusten avulla rakennusten tai asuinalueiden kestävyyden.

LEED-sertifiointi (Leadership in Energy and Environmental Design) on yksi yleisimmistä kestävän kehityksen sertifikaateista maailmanlaajuisesti.

Kuten kaikkien rakennusten ympäristömerkkien, myös tämän järjestelmän tavoitteena on, että rakennuksia voidaan käyttää mahdollisimman pitkään taloudellisesti ja mahdollisimman vähäisellä määrällä energiaa ja resursseja.

Luokitus tapahtuu pisteiden mukaan. Pisteluokat ovat:

 • sertifioitu (26–32 pistettä)
 • hopea (33–38 pistettä)
 • kulta (39–51 pistettä)
 • platina (52–69 pistettä)

LOBA-tuotteiden luokitus

Tuotteemme on luokiteltu LEED-järjestelmän v4 luvun EMICODEn mukaisesti ”EQ Credit Low Emitting Materials” -luokkaan.

 • EMICODE EC 1 PLUS
 • EMICODE EC 1. Tuotteen formaldehydipäästöjen on tässä luokassa oltava todistetusti alhaiset.

BREEAM – brittiläinen ympäristösertifiointijärjestelmä

BREEAM oli ensimmäinen kestävän rakentamisen sertifiointijärjestelmä. Se kehitettiin Britanniassa vuonna 1990.

BREEAM on maailmanlaajuisesti yksi yleisimmistä rakennusten sertifiointimerkinnöistä.

BREEAM-laatumerkkejä myönnetään kymmenessä luokassa yksinkertaisen pistejärjestelmän mukaisesti. Laatuluokkia on kuusi.

Niissä huomioidaan rakennuksen maailmanlaajuiset, maakohtaiset ja alueelliset vaikutukset sekä sisäilman laatu. Erityistä huomiota kiinnitetään ekologiseen rakentamiseen koko elinkaaren ajan.

LOBA-tuotteiden luokitus

Tuotteemme on luokiteltu BREEAM-järjestelmän luvun "Hea 02" EMICODEn mukaisesti.

 • EMICODE EC 1 PLUS
 • EMICODE EC 1, lisäksi alhaiset formaldehydiarvot

QNG – Saksan valtiollinen laatumerkki

QNG ("Kestävän rakentamisen laatumerkki”) on Saksan valtiollinen laatumerkki.

Tämän laatumerkin saaneet rakennukset edistävät erityisesti kestävää kehitystä.

QNG-merkin myöntää liittovaltion sisä-, rakennus- ja sisäasiainministeriö Tunnusmerkin myöntävät akkreditoidut sertifiointielimet.

Arviointijärjestelmä ja arvioinnin toteutus on määritelty selkeästi: Järjestelmän on oltava rekisteröity Saksan akkreditointielimessä (DAkkS). Laadun arvioinnin toteuttajana on oltava akkreditoitu sertifiointilaitos.

DGNB-sertifioinnin läpäissyt taho saa QNG-laatumerkin. DGNB:n vaatimusten lisäksi tarkastetaan myös tuotteiden raskasmetallipitoisuus.

Muita LOBAn laatumerkkejä, joihin voit luottaa

FIBA – koripallo

FIBA Equipment & Venue Centre on tunnettu koripallovarusteidensa korkeista laatu-, turvallisuus- ja teknologiastandardeista.

FIBA-keskus tarjoaa myös konsultointipalveluja arkkitehdeille, suunnittelijoille tai valmistajille koripallotilojen uudisrakennus- tai kunnostushankkeisiin. FIBA-laatumerkki on erityisen arvostettu Aasiassa.

”FIBA Approval Programme for Basketball Equipment” -foorumilla on lisäksi löydät korkealaatuisia, testattuja ja sertifioituja koripallovarusteita, kuten LOBADUR-järjestelmämme tuotteita.

A.T. – merkkimme innovatiivisille teknologioille

Advanced Technology (A.T.) on LOBAn oma laatumerkki. Se tarkoittaa tuotteita, joissa on käytetty vallankumouksellisia teknologioita, innovatiivisia raaka-aineita tai parannettuja sovelluksia.

A.T.-tuotteet ovat ainutlaatuisia alallaan. Lisäksi ne ovat vähäpäästöisiä (VOC < 80 g/l) ja täyttävät kaikki voimassa olevat työ- ja kuluttajansuojavaatimukset.

Connected Systems – yhteystyön merkeissä

Jos tuotteissamme on merkintä ”Connected Systems”, ne sopivat optimaalisesti yhteen kumppanimme Wakolin tiettyjen tuotteiden kanssa.

Yhteistyö korkealaatuisten asennusmateriaalien valmistajan Wakolin kanssa on ollut jo usean vuoden ajan tiivistä. Kehitysosastomme vaihtavat tietoja jo koostumuksia määritettäessä ja koordinoivat tuotteita yksityiskohtaisissa testausprosesseissa. Jotta asennettavat tuotteet sopivat varmasti yhteen.

Teemme yhteistyötä sekä puulattioiden ja liimojen että myös tasoitteiden ja viimeistelyaineiden alalla.

Lisätietoja Connected Systems -järjestelmistä on täällä.

Logo LobaTätä selainta ei tueta.

Käytä jotain muuta selainta, tai päivitä käyttämäsi ohjelmisto.

> ECMAScript 6 vaaditaan