Om LOBABærekraft
Contact

Vi er svært opptatt av bærekraft

Utmerket! Sertifikater, merker og databaser

Når det gjelder bærekraft, har LOBA perfekte løsninger for alle delprosesser – ikke bare i forbindelse med nybygg, men fremfor alt også ved renoveringsprosjekter.

Chiara Brutti

Leder for Markedsføring og kommunikasjon | Ansvarlig for bærekraftsområdet

T: +49 7156 357-135

chiara.brutti@loba.de

Rive opp og legge nytt? Eldre sanerte gulv av høy kvalitet gir ofte det vakreste resultatet. Dessuten: Et slikt gulv forteller en historie og er ofte en mer økonomisk og miljømessig gunstig løsning.

Overbevis kundene dine om å gi tregulvet en ny sjanse! Når det en dag har kommet dit at treet er skadet eller preget av slitasje, er ofte mindre tiltak tilstrekkelig. Det sparer ressurser og miljøet, gir mindre avfall og lavere CO2-utslipp i forhold til en komplett utskiftning.

Alfred MelkaDaglig lederAnsvaret for medmennesker og miljøet har medført at vi i mange år har satset på utvikling av vannbaserte produkter med lave utslipp. Vi er klar over at det er en stor oppgave å løse på dette området, og vi går på med stort engasjement og mye energi!

Miljø- og kvalitetsstyring – med garantier du kan stole på!

Bærekraft hos LOBA kommer særlig til uttrykk i produktene og arbeidsprosessene våre samt i selskapets bygninger. Vi gjennomgår og optimaliserer stadig handlingene våre på kvalitets- og miljøområdet.

For eksempel produserer vi lakk- og oljeproduktene våre i Ditzingen, og vi bruker stort sett kun råstoffer fra Tyskland eller Europa. Dette reduserer CO2-utslippene våre, og i tillegg bruker vi f.eks. utelukkende strøm fra fornybare kilder og elektriske kjøretøyer.

Helt siden 2011 har LOBA vært DEKRA-sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Disse sertifiseringene står for høye standarder innen kvalitets- og miljøarbeidet samt en kontinuerlig forbedring av ytelsen knyttet til prosesser, produkt- og tjenestekvaliteten og miljøhensynet.­

ISO 9001:2015 sertifikat

ISO 14001:2015 sertifikat

Bærekraftig og rettferdig: leverandørprosessene våre

For å sikre at leverandørene våre følger de samme strenge standardene som vi gjør, må de samtykke til å sette seg inn i, overholde og handle i tråd med våre verdier og prinsipper slik de fremgår av de etiske retningslinjene våre for områdene miljø, samfunnsansvar og beslutningstaking.

Produkter i bærekraftens tegn

Vi i LOBA er ikke bare miljøbevisste og fremtidsrettede, vi sørger også for at produktene våre utmerker seg som bærekraftige. Engasjementet vårt er dokumentert med mange merker som gjelder på tvers av landegrenser.

EMICODE – et signal om lave utslippsverdier

EMICODE-miljømerket viser til parkettlakk og overflatestoffer med svært lave utslipp.

EMICODE-sertifiseringen er blant de ikke-statlige merkene. Den ivaretas av Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV). Og sertifiseringen gjelder for løsemiddelfrie materialer og produkter.

GEV-EMICODE finnes i tre kategorier: Eksklusiv-klassen EC1 PLUS og klassen EC1 innebærer “svært lave utslipp“ og EC2 viser til “lave utslipp“.

Produkter med EMICODE-merking kontrolleres jevnlig. Testene utføres av kvalifiserte laboratorier.

Du finner ut hvilke sertifiseringer produktene våre har ved å bruke filterfunksjonen på produktsiden.

Alt om EMICODE - Brosjyre

EMICODE-tester – Slik fungerer det!

www.emicode.com

Ü-merket – beskyttelse mot helsemessig skadelige utslipp

Ved legging eller bearbeiding av parkett- eller tregulv viser Ü-merket til særlig beskyttelse mot utslipp.

Byggestoffer som lakk eller olje trenger en såkalt “Generell byggrelatert tillatelse“. Ü-merket, eller samsvarsmerket, bekrefter at byggestoffet har en slik tillatelse.

Ü-merket er blant de nasjonale merkene, og det er påkrevd i Tyskland. Det er det tyske Institut für Bautechnik (DIBt) som deler ut det attraktive Ü-merket. Det skjer etter at virksomheten har fremlagt de aktuelle produktenes sammensetning og kan bekrefte at produktene ikke overskrider grenseverdiene som gjelder for utslipp.

Ved første kontroll får virksomheten besøk av representanter fra et kontrollkontor, og de forsikrer seg om at virksomheten oppfyller de aktuelle kravene. Virksomheten må også regne med ytterligere markedskontroller. Avhengig av produkt blir tester og sertifiseringer av og til gjentatt.

www.dibt.de/en

VOC-ordningen i Frankrike – fransk merkeordning for utslipp

I Tyskland fremgår byggeproduktenes grad av beskyttelsen mot utslipp av Ü-merkingen, mens VOC-ordningen er den franske varianten av slik merking.

I Frankrike skal innholdsstoffer i og utslippsverdier for varig installerte byggeprodukter som lakk eller olje være merket iht. VOC-ordningen – som er pålagt av myndighetene.

VOC-innholdsstoffene klassifiseres etter verdiene A+, A, B og C (jf. også elektriske apparater blant annet i Tyskland). A+ er det høyeste og beste nivået, C det laveste.

Klassifiseringen skjer i form av en egenerklæring, som testes i form av stikkprøver.

Hvilke LOBA-produkter som er befinner seg på hvilket nivå iht. den franske VOC-ordningen, finner du ut av ved å bruke filterfunksjonen på produktsiden.

M1-klassifisering – skandinavisk merking for utslipp og røyk

M1 informerer om innholdet i byggmaterialer samt utslippet og røyk fra disse materialene.

Det skandinaviske merket fungerer på lignende vis som merket “Blaue Engel“ i Tyskland. Både overflate- og byggeprodukter og møbler vurderes. Merkingen er frivilig, men har bred oppslutning.

M1-kriteriene testes ved innmelding, og senere foretas det jevnlige stikkprøver. Databasen er fritt tilgjengelig for kunder.

Hvilke LOBA-produkter som er M1-merket, finner du ut av ved å bruke filterfunksjonen på produktsiden.

GreenLabel Singapore – et av de strengeste økomerkene

Singapore GreenLabel brukes som merking av spesielt miljøvennlige produkter.

Det regnes som det etablerte miljømerkesystemet i Asia. Tallrike produkter i 28 land er sertifisert i samarbeid med Global Ecolabelling Network (GEN).

Den sørasiatiske bystaten Singapore er kjent for sine svært strenge miljøbestemmelser. Det ettertraktede GreenLabel-merket bekrefter et produkts økologiske bærekraft på et av de mest kontrollerte markedene i verden. Produktene blir vurdert med tanke på innholdsstoffer og utslipp. Tungmetaller som kadmium, bly, krom og kvikksølv spiller i den forbindelse en viktig rolle.

GreenLabel-produkter skal gjennomgå en uavhengig vurdering av produktegenskaper i hele produktets levetid. En selvrapportering er ikke aktuelt.

Singapore Green Labelling Scheme

Standard for leketøy DIN EN 71-3

Denne DIN-standarden regulerer sikkerheten for leketøy og begrenser utslippet av skadelige stoffer som f.eks. tungmetaller.

Arsen, bly og kvikksølv, men også aluminium, nikkel, krom og spesielle tinnforbindelser skal ikke forekomme i leketøy. Slik skal det iallfall være iht. DIN EN 71-3. Byggmaterialer som er merket med “EN 71-3 egnet for leketøy for barn“, er derfor i den forbindelse trygge!

Til denne kategorien leketøy hører også gulvet som barn ikke bare utforsker med øynene, men også med hendene – og som kan avgi partikler som raskt havner i barnets munn. Belegget skal derfor være uten skadelige stoffer, særlig gjelder dette tungmetaller. Dette fremgår av DIN-standarden EN 71.

Materialet som leketøyet er laget av, blir også undersøkt. Her handler det om tre kategorier:

 • I: Tørre, skjøre, støvdannende eller formbare materialer
 • II: Flytende eller klebrige materialer
 • III: Avskrapede materialer

Det fremgår også av DIN-standarden – som riktignok er frivillig, men som ofte inngår i byggekontrakten – hvilke krav til og testprosedyrer for frigjøring av slike stoffer som gjelder.

GISCODE – teknisk evaluering for at du skal ha et best mulig HMS-forhold

“Bra”? Det er ikke godt nok for oss!

Vi sørger derfor for at produktene våre kontrolleres med tanke på HMS. Den høyeste beskyttelsen får du ved å velge produktene våre som er merket GISCODE.

Testprosedyren er frivillig og baserer seg på en avtale mellom produktprodusentene og byggebransjens kooperativer fra 1993.

Du finner GISCODE på etiketten eller bærekraftsdokumentasjonen for det aktuelle produktet, og selvsagt også på produktsiden.

LOBA-produktene er også anerkjent i følgende ikke-statlige organer, plattformer og forbund

Baubook – Økodatabasen

I denne databasen på nettet finner du informasjon om økologiske byggeprodukter. Den brukes hovedsakelig i Østerrike. Myndighetene pålegger ikke bruk av denne, men i forbindelse med anbud, regnes den stadig oftere som standard.

www.baubook.info

BVB – svensk merkeordning for bærekraft og godt bomiljø

Bak BVB står den svenske ideelle organisasjonen Byggvarubedömningen.

Organisasjonen vurderer byggeprodukter med tanke på helsepåvirkning, innhold av skadelige stoffer samt graden at skånsom ressursbruk og energisparing. For å komme inn under ordningen kreves blant annet: En test av utslipp, åpenhet om produktsammensetning samt informasjon fra produsenten om emballasjens utslipp og hvilke former for energi som er brukt i produksjonen.

https://byggvarubedomningen.com

Bygninger i bærekraftens tegn

For å kunne måle og sammenligne bygningers bærekraftsverdi, er det utviklet sertifiseringssystemer for bygninger.

DGNB-systemet – det tyske systemet som kan anvendes internasjonalt

DGNB-merket ble utviklet av DGNB, dvs. den tyske foreningen for en bærekraftig byggebransje, og det ble første gang tildelt i 2009.

DGNB-sertifikatet er anerkjent over hele verden og bidrar til at alle som er involvert i byggevirksomhet, kan bruke bærekraftige prosesser. De 3 søylene for bærekraft – lønnsomhet, miljø og menneske – teller like mye.

En bygnings bærekraftige totalytelse i løpet av hele levetiden er avgjørende, uavhengig av tiltakene som iverksettes.

Det finnes DGNB-sertifisering for bygninger, boliger og innemiljøer i kategoriene bronse, sølv, gull og platina.

Inndelingen i den enkelte kategorien skjer etter totalt antall oppnådde poeng. Dette er kategoriene:

 • Bronsersertifisering (fra 35 %)
 • Sølvsertifisering (fra 50 %)
 • Gullsertifisering (fra 65 %)
 • Platinasertifisering (fra 80 %)

Inndeling av LOBA-produkter

Våre produkter inndeles i DGNB-systemet iht. kriteriet “ENV1.2. – risikoer for det lokale miljøet“ etter GISCODE.

 • Inndeling av lakksystemene:
  • Beste kategori (4 og 3): W1, W2+, W1/DD eller W2/DD+
  • Lavere kategorier (2 og 1) åpner i tillegg for følgende inndelinger: W3, W3+, W3/DD eller W3/DD+
 • Inndeling av oljene:
  • Beste kategori (4 og 3): Ö10
  • Lavere kategorier åpner i tillegg for følgende inndelinger: Ö20 i kategori 2 og Ö40 i kategori 1

www.dgnb-system.de/en

LEED – den amerikanske versjonen

LEED-merket ble utviklet av US Green Building Council (USGBC) og bekrefter bygningers og boligers bærekraft gjennom uavhengige tester.

LEED-sertifiseringen (Leadership in Energy and Environmental Design) er blant verdens mest benyttede bærekraftsstempler.

Som alle andre miljømerker i bransjen har også dette systemet som mål å sikre en bygning med lang levetid som er økonomisk i drift, samtidig som det brukes så lite energi og så få ressurser som mulig.

Inndelingen i den enkelte kategorien skjer etter totalt antall oppnådde poeng. Dette er kategoriene:

 • Grunnsertifisering (26–32 poeng)
 • Sølvsertifisering (33–38 poeng)
 • Gullsertifisering (39–51 poeng)
 • Platinasertifisering (52–69 poeng)

Inndeling av LOBA-produkter

Våre produkter inngår i LEED-systemet v4 i “EQ Credit Low Emitting Materials“ iht. Emicode.

 • EMICODE EC 1 PLUS
 • EMICODE EC 1. Her skal i tillegg lave utslipp av formaldehyd dokumenteres.

BREEAM – det grønne engelske merket

BREEAM var det første sertifiseringssystemet for bærekraft i byggebransjen. Det ble utviklet i 1990 i Storbritannia.

BREEAM er blant verdens mest benyttede bygningssertifiseringsmerker.

BREEAM tildeles som kvalitetsstempel etter et enkelt poengsystem i ti kategorier. Det har seks nivåer.

Kriteriene tar hensyn til global, nasjonal og regional påvirkning samt kvaliteten innendørs. Det handler om miljøvennlig bygging i hele prosjektets livssyklus.

Inndeling av LOBA-produkter

Produktene våre inndeles etter EMICODE i BREEAM-systemet i kapittelet “Hea 02".

 • EMICODE EC 1 PLUS
 • EMICODE EC 1 med ekstra lave formaldehydverdier

QNG – det tyske statlige stempelet

Kvalitetsstempelet for bærekraftig bygning (QNG) er det offisielle tyske stempelet.

Bygninger med dette stempelet bidrar på særlig måte til en bærekraftig utvikling.

QNG-stempelet tildeles bygg og boliger av myndighetene. Tildelingen skjer gjennom akkrediterte sertifiseringskontor.

Vurderingssystemet og kontrollen er tydelig regulert: Systemet må registreres ved det tyske akkrediteringskontoret (DAkkS). Kvalitetskontrollen må gjennomføres av et akkreditert sertifiseringskontor.

Det betyr at når en DGNB-sertifisering er gjennomført, tildeles QNG-stempelet. I tillegg til kravene i DGNB inngår kontrollen av potensielt innhold av tungmetaller.

Ytterligere kvalitetsstempler fra LOBA som du kan stole på!

FIBA – Basketball

FIBA Equipment & Venue Centre er synonymt med høye kvalitets-, sikkerhets- og teknologistandarder innen basketballutrustning.

FIBA tilbyr også rådgivning for arkitekter, planleggere og arbeidere i forbindelse med basketballrelaterte nybygg eller saneringsprosjekter. FIBA-kvalitetsstempelet er spesielt etterspurt i Asia.

På den tilhørende plattformen “FIBA Approval Programme for Basketball Equipment“ finner du også testet og sertifisert basketballutrustning av høy kvalitet, samt noen av våre LOBADUR-systemer.

A.T. – vårt merke for innovative teknologier

Med “Advanced Technology“ (A.T.) har LOBA etablert sitt eget kvalitetsstempel. Et stempel som gjelder for produkter med banebrytende teknologier, innovative råmaterialer og forbedrede bruksmetoder.

A.T.-produktene har fantastiske egenskaper som er enestående i bransjen. I tillegg har de lave utslipp (VOC < 80 g/l) og oppfyller de gjeldende kravene til arbeids- og forbrukervern.

Connected Systems – skapt for partnerskap

Når produktene våre er merket “Connected Systems”, er det optimalt tilpasset bestemte produkter fra vår partner Wakol.

Vi har i mange år hatt et tett samarbeid med vår partner Wakol, som produserer gulvleggingsmaterialer av høy kvalitet. Allerede i den fasen da produktene settes sammen, er utviklingsavdelingene våre i kontakt med hverandre og tilpasser produktene gjensidig ved hjelp av omfattende testprosesser. På den måten garanteres produktenes kompatibilitet ved legging.

Partnerskapet gjelder både innenfor tregulv og limstoffer samt for sparkelmasser som belegg og våre lakkprodukter.

Du finner mer om Connected Systems her.

Logo LobaDenne nettleseren støttes dessverre ikke.

Bruk en annen nettleser, eller oppdater den aktuelle programvaren.

> ECMAScript 6 kreves