Inspirasjon og bruksområderOksidativ tørking
Contact

Oksidativ tørking – god nettverksdannelse!

Hva betyr “oksidativ tørking”?

For å herde trenger olje oksygen (lat. oxygenium), derfor kaller vi prosessen for “oksidativ tørking”.

Oksygenet henter oljen fra luften. Oksidativ tørking er en prosess som er fundamentalt annerledes enn UV-prosessen, der lakken herdes ved hjelp av ultrafiolett lys (UV-lys).

God nettverksdannelse – slik herder olje

Begrepsparet “oksidativ tørking” brukes stadig i forbindelse med overflatebehandling av parkett og tregulv med 1K-oljeprodukter, mens “oksidativ nettverksdannelse“ beskriver den kjemiske herdeprosessen: Når oljene danner nettverk på molekylært nivå i tørkefasen – de herder. I forbindelse med denne prosessen kan molekylene ikke lenger forlate plassen sin i impregneringen; dette betyr at impregneringen er stabil og fiksert.

Den oksidative tørkingen er altså en egen variant av den kjemiske nettverksdannelsen. I denne prosessen knytter de enkelte bindemiddelmolekylene seg til hverandre ved hjelp av oksygen i luften.

Du kan oppnå raskere tørking av oljen ved å optimalisere følgende faktorer:

• Høyere temperatur

• Lavere luftfuktighet

• Mindre sjikttykkelse

• Bedre ventilasjon

Høydepunkter fra våre referanser

Et bilde sier mer enn tusen ord. Våre referanser – allsidige og inspirerende!

Se alle referanser
Logo LobaDenne nettleseren støttes dessverre ikke.

Bruk en annen nettleser, eller oppdater den aktuelle programvaren.

> ECMAScript 6 kreves