Inspiration & användningsområdenOxidativ torkning
Kontakt

Oxidativ torkning – bra tvärbindning!

Vad betyder ”oxidativ torkning”?

För att härda behöver oljor syre (lat. oxygenium) och därför talar vi om ”oxidativ torkning”.

Oljan får sitt syre från luften. Processen med oxidativ torkning skiljer sig fundamentalt från UV-processen, där lacker härdas med ultraviolett ljus (UV-ljus).

Bra tvärbindning – det är så oljor härdar

Begreppsparet ”oxidativ torkning” används normalt vid ytbehandling av parkett- och trägolv med 1K-oljor, men egentligen skulle ”oxidativ tvärbindning” bättre beskriva den kemiska härdningsprocessen: Detta beror på att oljorna binds med varandra på molekylnivå under torkfasen, de "förhartsas". I denna process kan molekylerna inte längre lämna platsen där de var när golvet impregnerades; impregneringen är stabil och fixerad.

Oxidativ torkning är därför en speciell variant av kemisk tvärbindning. De enskilda bindemedelsmolekylerna kopplas samman med hjälp av atmosfäriskt syre som tvärbindningsmedel.

Oljorna torkar snabbare till följd av följande faktorer:

• Högre temperatur

• Låg luftfuktighet

• Lägre skikttjocklek

• Bättre ventilation

Höjdpunkter från våra referenser

En bild säger mer än tusen ord. Våra referenser – många och inspirerande!

Visa alla referenser
Logo LobaTyvärr stöds inte denna webbläsare.

Använd en alternativ webbläsare eller uppdatera den befintliga programvaran.

> ECMAScript 6 krävs