Om LOBA Teknisk spetskompetens
Kontakt

Teknisk spetskompetens

Kompetens: Vår kunskap för din framgång

Vi har funnits i Tyskland i 100 år och uppfyller världens högsta standarder för kvalitet och hållbarhet. Vårt applikationstekniska kunnande säkerställer att våra kunder får utmärkta projektresultat.

LOBA-produkterna testas kontinuerligt av våra team inom applikationsteknik samt forskning och utveckling för att säkerställa en jämn kvalitet och vidareutveckla våra produkter utifrån kundernas och lagstiftarnas nya krav.

Testerna är mycket omfattande och omfattar följande:

 • Enstaka repa

 • Avnötning

 • Genomnötning

 • Kemikaliebeständighet

 • Fast kropp

 • Mikrorepa

 • Bearbetbarhet

 • Tjocklek

 • Jämnhet

 • Ansatser

 • Slipbarhet (mellanslipning)

 • Träfärg

 • Torkning

Rätt produkt för varje projekt:
Hållbarhetskrav och slitage

Vilken krav på hållbarhet har projektet?

Faktabladen om hållbarhet ger en överblick över hållbarhetsaspekterna för en produkt. En djupare inblick i hållbarhetsmärkningen får du här.

Vilket slitage kommer golvet att utsättas för?

LOBA:s slitageklasser gör det lättare att välja rätt produkt. Vi har definierat slitageklassen för våra lacker utifrån en tydlig beräkningsmetod. Det valdes ut fyra olika testkategorier, som är mest representativa för lackers hållbarhet:

 • Enstaka repa

 • Avnötning

 • Genomnötning

 • Kemikaliebeständighet

På basis av laboratorievärden i de olika kategorierna bedöms 1K- och 2K-lackerna enligt en skala från 1 till 10 och därefter beräknas medelvärdet.

Beispiel Berechnung anhand vom 2K Duo
Darstellung am Produkt

De fyra testkategorierna i detalj

Först utsätts provet för repningsbelastning med stigande gravitation och därefter bedöms det visuella resultatet i en ljuskammare enligt noggrant fastställda kriterier.

Ju högre gravitation som krävs, desto större hållbarhet har provet mot grova repor.

Här belastas enbart lackskiktet utan grundning.
Provet genomgår ett avnötningsprov med sammanlagt 1000 cykler. Därefter jämförs provets vikt före och efter provet, så att avnötningen fastställs exakt.

Ju lägre avnötningsvärde – dvs. viktbortfall desto bättre hållbarhet har ytan mot slitage.

Här belastas hela strukturen med grundning .
Med metoden ”CS-17 Falling Sand” utsätts provet för ett starkt nötningsprov, tills träytan är genomnött och alla lackskikt är helt borta.

Ju fler cykler som krävs för genomnötning, desto högre hållbarhet har hela strukturen.

16 kemikalier appliceras på proverna och avlägsnas efter en viss verkningstid (24 timmar för nästan alla kemikalier). Efter en dags regenerering bedöms lackytan visuellt enligt noga fastställda kriterier och poängsätts enligt ett poängsystem.

 1. Vatten
 2. Rödvin
 3. Te
 4. Kaffe
 5. Natriumkarbonat
 6. Ättiksyra
 7. Citronsyra
 8. LOBA CareRemover
 9. Paraffinolja
 10. Olivolja
 11. Etanol 48 % (sprit)
 12. Etanol 96 % (desinfektionsmedel)
 13. Kloramin T (desinfektionsmedel)
 14. Aceton (finns i nagellacksborttagning)
 15. Butylacetat (starkt lösningsmedel)
 16. Ammoniak

Ju högre poäng, desto mer beständig är ytan mot kemikalier.

Claus WissutschekChef för applikationsteknikVi vill dela med oss av vår tekniska kompetens till våra affärspartner genom utbildningar och praktiska seminarier – så att de kan använda LOBA-produkterna på bästa tänkbara sätt och uppnå framstående resultat.
Logo Loba Tyvärr stöds inte denna webbläsare.

Använd en alternativ webbläsare eller uppdatera den befintliga programvaran.

> ECMAScript 6 krävs