Σχετικά με τη LOBA Τεχνική αριστεία
Επικοινωνία

Τεχνική αριστεία

Εξειδίκευση: Η τεχνογνωσία μας για τη δική σας επιτυχία

Έχουμε καθιερωθεί στη Γερμανία εδώ και 100 χρόνια και ικανοποιούμε τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και βιωσιμότητας σε όλο τον κόσμο. Οι γνώσεις μας για τις τεχνικές εφαρμογής εξασφαλίζουν τα εξαιρετικά αποτελέσματα στα έργα των πελατών μας.

Τα προϊόντα της LOBA ελέγχονται συνεχώς από τις ομάδες μας στα τμήματα τεχνικών εφαρμογών και έρευνας και ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλίζονται η σταθερή ποιότητα και η συνεχής εξέλιξη των προϊόντων με βάση νέες απαιτήσεις τόσο από τους πελάτες μας όσο και από τη νομοθεσία.

Οι δοκιμές συνοψίζονται και περιλαμβάνονται παρακάτω:

 • Single Scratch

 • Απόξεση

 • Εκτριβή

 • Ανθεκτικότητα στα χημικά

 • Στερεά σώματα

 • Micro Scratch

 • Φιλικό στην κατεργασία

 • Βάθος χρώματος

 • Άπλωμα

 • Αρμοί

 • Λειαντικότητα (ενδιάμεση λείανση)

 • Χρώμα ξύλου

 • Στέγνωμα

Το κατάλληλο προϊόν για κάθε έργο:
Απαιτήσεις βιωσιμότητας και καταπόνηση

Ποιες είναι οι απαιτήσεις βιωσιμότητας για το έργο;

Τα δελτία δεδομένων βιωσιμότητας παρέχουν μια σύνοψη των πτυχών βιωσιμότητας ενός προϊόντος. Μια εμβάθυνση στη σφραγίδα βιωσιμότητας θα βρείτε εδώ.

Σε τι είδους καταπόνηση υποβάλλεται το δάπεδο;

Οι κατηγορίες καταπόνησης LOBA βοηθούν στην επιλογή του σωστού προϊόντος. Έχουμε ορίσει τις κατηγορίες καταπόνησης των βερνικιών μας χρησιμοποιώντας μια σαφή μέθοδο υπολογισμού. Επιλέχθηκαν 4 κατηγορίες δοκιμών, οι οποίες αναπαριστούν την αντοχή των βερνικιών στον υψηλότερο βαθμό για:

 • Single Scratch

 • Απόξεση

 • Εκτριβή

 • Ανθεκτικότητα στα χημικά

Τα βερνίκια 1K και 2K, με βάση τις εργαστηριακές τιμές, αξιολογήθηκαν στις εκάστοτε κατηγορίες με μια κλίμακα 1-10 και έτσι υπολογίστηκε μια μέση τιμή.

Beispiel Berechnung anhand vom 2K Duo
Darstellung am Produkt

Οι 4 κατηγορίες δοκιμών αναλυτικά

Πρώτα πραγματοποιείται καταπόνηση χαραγών στο δείγμα με αυξανόμενη δύναμη βάρους και, έπειτα, χρησιμοποιείται ένας φωτεινός θάλαμος για τον έλεγχο του οπτικού αποτελέσματος σύμφωνα με επακριβώς καθορισμένα κριτήρια.

Όσο υψηλότερη είναι η απαραίτητη δύναμη βάρους, τόσο πιο ανθεκτικό στις χαραγές είναι το δείγμα.

Για τον σκοπό αυτό, μόνο στη στρώση βερνικιού χωρίς αστάρι εφαρμόζεται καταπόνηση.
Το δείγμα υποβάλλεται σε μια δοκιμή απόξεσης για συνολικά 1.000 κύκλους. Έπειτα γίνεται σύγκριση του βάρους του δείγματος πριν και μετά και, έτσι προσδιορίζεται με ακρίβεια η απόξεση.

Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή απόξεσης – άρα η απώλεια βάρους τόσο υψηλότερη είναι η αντοχή της επιφάνειας στη φθορά.

Για τον σκοπό αυτό, σε ολόκληρη τη δομή με αστάρι εφαρμόζεται καταπόνηση.
Με τη μέθοδο "CS-17 Falling Sand", το δείγμα υποβάλλεται σε μια δοκιμή με ισχυρό διαβρωτικό μέσο, έως ότου να γίνει εκτριβή της ξύλινης επιφάνειας και πλήρης αφαίρεση όλων των στρώσεων βερνικιού.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των κύκλων που απαιτούνται για την εκτριβή, τόσο υψηλότερη είναι και η ανθεκτικότητα ολόκληρης της δομής.

16 χημικές ουσίες εφαρμόστηκαν πάνω σε δείγματα και αφαιρέθηκαν έπειτα από έναν συγκεκριμένο χρόνο δράσης (24 ώρες για όλες σχεδόν τις χημικές ουσίες). Μετά από αναγέννηση μίας ημέρας, η επιφάνεια του βερνικιού ελέγχθηκε σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια και αξιολογήθηκε με ένα σύστημα βαθμολογίας.

 1. Νερό
 2. Κόκκινο κρασί
 3. Τσάι
 4. Καφές
 5. Ανθρακικό νάτριο
 6. Οξικό οξύ
 7. Κιτρικό οξύ
 8. LOBA CareRemover
 9. Παραφινέλαιο
 10. Ελαιόλαδο
 11. Αιθανόλη 48% (οινοπνευματώδη ποτά)
 12. Αιθανόλη 96% (απολυμαντικά μέσα)
 13. Χλωραμίνη T (απολυμαντικά μέσα)
 14. Ακετόνη (περιέχεται σε ασετόν)
 15. Οξικός βουτυλεστέρας (ισχυρός διαλύτης)
 16. Αμμωνία

Όσο πιο υψηλή είναι η βαθμολογία, τόσο πιο ανθεκτική είναι η επιφάνεια έναντι των χημικών ουσιών.

Claus WissutschekΔιευθυντής τεχνολογίας εφαρμογήςΘέλουμε να μοιραστούμε την τεχνική μας εξειδίκευση μέσω εκπαιδευτικών και πρακτικών σεμιναρίων με τους συνεργάτες μας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα LOBA με τον βέλτιστο τρόπο και να επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα.
Logo Loba Δυστυχώς, αυτό το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζεται.

Χρησιμοποιήστε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή ενημερώστε το υπάρχον λογισμικό.

> Απαιτείται ECMAScript 6