Επικοινωνία Καθαρισμός και περιποίηση | Loba

Προϊόντα

FloorRefresh+

FloorRefresh+

Η φροντίδα από τον επαγγελματία για όλα τα δάπεδα. Χρησιμοποιείται καθαρό ή αραιωμένο ως περιποίηση προστασίας με σκούπισμα. Καθαρίζει και περιποιείται το δάπεδο σε ένα σκούπισμα. Προστατεύει ταυτόχρονα το περιβάλλον μέσω φυσικών συστατικών. Προστατεύει το δάπεδο μακροπρόθεσμα από φθορά και υγρασία.

FloorCleaner+

FloorCleaner+

Ο καθαρισμός από τον επαγγελματία για δάπεδα παρκέ και για όλες τις υδατοστεγείς επιφάνειες. Για τον καθαρισμό περιποίησης όλων των υδατοστεγών επιφανειών. Απομακρύνει και σκληρές ακαθαρσίες. Προστατεύει το περιβάλλον μέσω φυσικών συστατικών.

ParkettRefresh+ Για δάπεδα με λάδι

ParkettRefresh+ Για δάπεδα με λάδι

Η φροντίδα από τον επαγγελματία για λαδωμένα δάπεδα παρκέ. Χρησιμοποιείται καθαρό ή αραιωμένο ως περιποίηση προστασίας με σκούπισμα. Καθαρίζει και περιποιείται το δάπεδο σε ένα σκούπισμα. Προστατεύει ταυτόχρονα το περιβάλλον μέσω φυσικών συστατικών. Προστατεύει το δάπεδο μακροπρόθεσμα από φθορά και υγρασία.

ParkettRefresh+ Για δάπεδα με βερνίκι

ParkettRefresh+ Για δάπεδα με βερνίκι

Η φροντίδα από τον επαγγελματία για βερνικωμένα δάπεδα παρκέ. Χρησιμοποιείται καθαρό ή αραιωμένο ως περιποίηση προστασίας με σκούπισμα. Καθαρίζει και περιποιείται το δάπεδο σε ένα σκούπισμα. Προστατεύει ταυτόχρονα το περιβάλλον μέσω φυσικών συστατικών. Προστατεύει το δάπεδο μακροπρόθεσμα από φθορά και υγρασία.

Logo Loba Δυστυχώς, αυτό το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζεται.

Χρησιμοποιήστε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή ενημερώστε το υπάρχον λογισμικό.

> Απαιτείται ECMAScript 6