Επικοινωνία FloorRefresh+ | Loba

FloorRefresh+

Η φροντίδα από τον επαγγελματία για όλα τα δάπεδα. Χρησιμοποιείται καθαρό ή αραιωμένο ως περιποίηση προστασίας με σκούπισμα. Καθαρίζει και περιποιείται το δάπεδο σε ένα σκούπισμα. Προστατεύει ταυτόχρονα το περιβάλλον μέσω φυσικών συστατικών. Προστατεύει το δάπεδο μακροπρόθεσμα από φθορά και υγρασία.

    Περισσότερες πληροφορίες    Logo Loba Δυστυχώς, αυτό το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζεται.

    Χρησιμοποιήστε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή ενημερώστε το υπάρχον λογισμικό.

    > Απαιτείται ECMAScript 6