Σχετικά με τη LOBA Βιωσιμότητα
Επικοινωνία

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ - με κεφαλαία

Εξαιρετικό! Πιστοποιητικά, σήματα και βάσεις δεδομένων

Αναφορικά με τη βιωσιμότητα, οι λύσεις της LOBA αποτελούν τον άριστο σύντροφο σε όλα τα βήματα της εργασίας σας - όχι μόνο σε νέα κατασκευαστικά έργα, αλλά κυρίως και σε προγράμματα ανακαίνισης.

Chiara Brutti

Προϊσταμένη Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | Υπεύθυνη για τη Βιωσιμότητα

Τηλ: +49 7156 357-135

chiara.brutti@loba.de

Διάλυση και τοποθέτηση εκ νέου; Τα παλιά, υψηλής ποιότητας εξυγιασμένα δάπεδα αποτελούν συχνά την πιο όμορφη εναλλακτική. Άλλωστε: Κουβαλούν μια ιστορία και, όχι σπάνια, αποτελούν την πιο οικονομική και πιο οικολογική λύση.

Συμβουλεύστε τους πελάτες σας να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στα ξύλινα δάπεδα! Σίγουρα κάποια μέρα η ξύλινη επικάλυψη θα υποστεί κάποια ζημιά ή σημαντική φθορά. Τότε όμως συχνά αρκούν μικρές μόνο παρεμβάσεις. Έτσι εξοικονομούνται πόροι, προστατεύεται το περιβάλλον, αποφεύγονται τα σκουπίδια και εκπέμπεται λιγότερο CO2 σε σύγκριση με την περίπτωση μιας πλήρους αντικατάστασης.

Alfred MelkaΔιευθύνων ΣύμβουλοςΜε βάση την ευθύνη μας απέναντι στους συνανθρώπους και στο περιβάλλον μας, εδώ και πολλά χρόνια είμαστε συνεπείς στην ανάπτυξη προϊόντων υδατικής βάσης και χαμηλών εκπομπών. Γνωρίζουμε συνειδητά ότι χρειάζεται πολλή δουλειά στον τομέα αυτό και αφιερώνουμε όλη μας την ενέργεια για το επιτύχουμε!

Διαχείριση περιβάλλοντος και ποιότητας - με υπογραφή και σφραγίδα!

Η βιωσιμότητα στη LOBA αντικατοπτρίζεται ιδιαίτερα στα προϊόντα μας και στις διεργασίες μας, καθώς και στα κτήρια της εταιρείας μας. Ελέγχουμε συνεχώς και βελτιστοποιούμε τη δραστηριότητά μας από την πτυχή ποιότητας και περιβάλλοντος.

Για παράδειγμα, παράγουμε τα βερνίκια και τα έλαια στο Ditzingen και χρησιμοποιούμε κυρίως πρώτες ύλες από τη Γερμανία ή την Ευρώπη. Όμως, δεν μειώνουμε μόνο έτσι τις εκπομπές CO2, αλλά επίσης χρησιμοποιώντας π.χ. 100% οικολογικό ρεύμα και αποκλειστικά ηλεκτρικά περονοφόρα ανυψωτικά.

Η LOBA ήδη από το 2011 διαθέτει πιστοποίηση DEKRA σύμφωνα με τις Οδηγίες ISO 9001 και ISO 14001.

Αυτά τα πιστοποιητικά επιβεβαιώνουν τα υψηλά πρότυπα στη διαχείριση ποιότητας και περιβάλλοντος, καθώς και τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης όσον αφορά τις διεργασίες, την ποιότητα προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.­

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015

Πιστοποιητικό ISO 14001:2015

Βιώσιμες και δίκαιες: οι διαδικασίες παράδοσής μας

Για να διασφαλιστεί, ότι οι προμηθευτές μας εφαρμόζουν τα υψηλά πρότυπα που ορίζουμε, δεσμεύονται σύμφωνα με τον κώδικα συμπεριφοράς μας να λαμβάνουν υπόψη, να τηρούν και να προωθούν με βιώσιμο τρόπο στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διοίκησης τις αξίες και αρχές μας.

Προϊόντα με σήμα βιωσιμότητας

Εμείς στη LOBA είμαστε περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένοι και προορατικοί και, επιπλέον, η γκάμα των προϊόντων μας διακρίνεται για τη βιωσιμότητά της. Πολυάριθμα σήματα επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας πέραν των ορίων της χώρας.

EMICODE – με σήμα χαμηλών εκπομπών

Το περιβαλλοντικό σήμα EMICODE διακρίνει βερνίκια παρκέτων και υλικά τοποθέτησης δαπέδων με πολύ χαμηλές εκπομπές.

Η πιστοποίηση EMICODE ανήκει στα μη κρατικά σήματα. Εκχωρείται από την Ένωση για υλικά τοποθέτησης δαπέδων, κόλλες και κατασκευαστικά προϊόντα ελεγχόμενων εκπομπών (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., GEV). Επίσης για υλικά και προϊόντα που δεν περιέχουν διαλύτες.

Το GEV-EMICODE εκχωρείται σε τρεις κατηγορίες: την αποκλειστική κατηγορία EC1 PLUS που σημαίνει "πολύ χαμηλές εκπομπές", την κλάση EC1 που επίσης σημαίνει "πολύ χαμηλές εκπομπές" και την EC2 "χαμηλές εκπομπές".

Τα προϊόντα με τη σήμανση EMICODE υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους. Οι έλεγχοι διεξάγονται από πιστοποιημένα εργαστήρια.

Τις πιστοποιήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα μας, μπορείτε να τις βρείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φίλτρου στη σελίδα προϊόντων.

Όλα για τον EMICODE - Φυλλάδιο

Έλεγχοι EMICODE – Πώς λειτουργεί!

www.emicode.com

Σήμα Ü – Προστασία της υγείας από εκπομπές

Κατά την τοποθέτηση ή την επεξεργασία παρκέτων ή ξύλινων δαπέδων, το σήμα Ü επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη προστασία από τις εκπομπές.

Κατασκευαστικά υλικά όπως βερνίκια και έλαια θα πρέπει να έχουν μια ονομαζόμενη γενική τεχνική έγκριση "Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung". Το σήμα Ü ή και το σήμα συμμόρφωσης επιβεβαιώνει ότι το κατασκευαστικό υλικό διαθέτει τέτοια έγκριση.

Το σήμα Ü ανήκει στα κρατικά σήματα και είναι υποχρεωτικό στη Γερμανία. Το υψηλού κύρους Ü εκχωρείται από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Κτηρίων (DIBt). Αυτό γίνεται εφόσον η επιχείρηση κοινοποιεί τις συνταγές των προϊόντων και επιπλέον, μπορεί να αποδείξεις ότι τα προϊόντα τηρούν τις οριακές τιμές εκπομπών.

Στο πλαίσιο του πρώτου ελέγχου, εκπρόσωποι ενός ελεγκτικού φορέα επισκέπτονται την επιχείρηση, με σκοπό να διαπιστώσουν ότι ικανοποιούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Ωστόσο ακολουθούν και επιπλέον έλεγχοι αγοράς. Περιστασιακά και ανάλογα με το προϊόν, κάποιοι έλεγχοι ή πιστοποιήσεις επαναλαμβάνονται.

www.dibt.de/en

Κανονισμός VOC για τη Γαλλία – γαλλικός δείκτης για τις εκπομπές

Ενώ στη Γερμανία, το σήμα Ü επιβεβαιώνει την προστασία της υγείας από εκπομπές σε κατασκευαστικά προϊόντα, στη Γαλλία αντίστοιχες πληροφορίες δίνει ο Κανονισμός VOC.

Στη Γαλλία, το κράτος απαιτεί τη σήμανση των συστατικών, καθώς και των ιδιοτήτων εκπομπών για τα μόνιμα εγκατεστημένα κατασκευαστικά προϊόντα, όπως βερνίκια ή έλαια, σύμφωνα με τον κανονισμό VOC.

Όπως συμβαίνει και με τις ηλεκτρικές συσκευές στη Γερμανία, ο κανονισμός VOC αξιολογεί κατασκευαστικά προϊόντα με τις σημάνσεις Α+, Α, Β και C. A+ είναι η υψηλότερη βαθμίδα, C είναι η χαμηλότερη.

Η ταξινόμηση αυτή αφορά μια δήλωση του ίδιου του κατασκευαστή, η οποία ελέγχεται δειγματοληπτικά.

Τα προϊόντα της LOBA με την εκάστοτε διαβάθμιση του γαλλικού Κανονισμού VOC, μπορείτε να τα βρείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φίλτρου στη σελίδα προϊόντων.

Κλάση M1 – σκανδιναβικός δείκτης για εκπομπές και οσμές

Η κλάση M1 παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των κατασκευαστικών υλικών, καθώς και με τις εκπομπές και τις οσμές τους.

Το σκανδιναβικό σήμα λειτουργεί παρόμοια με το Γερμανικό "Blaue Engel". Αξιολογεί μόνιμα εγκατεστημένα προϊόντα επιστρώσεων και κατασκευών, καθώς και προϊόντα επίπλωσης. Η σήμανση είναι προαιρετική, έχει όμως ευρεία αποδοχή.

Τα κριτήρια Μ1 ελέγχονται κατά την εγγραφή και αργότερα πραγματοποιούνται τυχαίοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Η βάση δεδομένων είναι ελεύθερα προσβάσιμη για τους πελάτες.

Τα προϊόντα της LOBA που μπορούν να επιδείξουν το σήμα M1, μπορείτε να τα βρείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φίλτρου στη σελίδα προϊόντων.

Singapore Green Label – ένα από τα αυστηρότερα οικολογικά σήματα

Το Singapore Green Label διακρίνει τα προϊόντα που είναι ιδιαίτερα φιλικά προς το περιβάλλον.

Έχει καθιερωθεί ως το σύστημα περιβαλλοντικής σήμανσης στην Ασία. Σε 28 χώρες έχουν πιστοποιηθεί πολυάριθμα προϊόντα σε συνεργασία με το δίκτυο Global Ecolabelling Network (GEN).

Η Σιγκαπούρη αποτελεί ένα κράτος της Νοτιοανατολικής Ασίας, γνωστό για τους πολύ αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Το υψηλού κύρους σήμα Green Label πιστοποιεί προϊόντα για την οικολογική τους βιωσιμότητα σε μία από τις πιο ελεγχόμενες αγορές του κόσμου. Αξιολογεί προϊόντα αναφορικά με τα περιεχόμενα συστατικά τους και τις εκπομπές. Εδώ σημαντικό ρόλο παίζουν τα βαρέα μέταλλα, όπως κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο ή υδράργυρος.

Τα προϊόντα με Green Label πρέπει να υποβληθούν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση των ιδιοτήτων τους για τον κύκλο ζωής τους. Δεν είναι εφικτή η αυτόνομη ταξινόμηση.

Σχήμα Singapore Green Labelling

Ο Κανονισμός περί παιχνιδιών DIN EN 71-3

Αυτό το πρότυπο DIN ρυθμίζει την ασφάλεια των παιχνιδιών και περιορίζει την εκπομπή επιβλαβών ουσιών, καθώς και τα βαρέα μέταλλα.

Αρσενικό, μόλυβδος και υδράργυρος, αλλά και αργίλιο, νικέλιο, χρώμιο ή ειδικές ενώσεις ψευδαργύρου δεν έχουν θέση στα παιχνίδια. Αυτό προβλέπει το πρότυπο DIN EN 71-3. Κατασκευαστικά υλικά με τη σφραγίδα "EN 71-3 κατάλληλο για παιδικά παιχνίδια" είναι εγγυημένα ασφαλή!

Στα παιχνίδια περιλαμβάνονται επίσης τα δάπεδα, τα οποία τα παιδιά όχι μόνο κοιτάζουν, αλλά και εξερευνούν με τα χέρια τους - οπότε στερεά σωματίδια γρήγορα καταλήγουν στο στόμα τους. Για τον λόγο αυτό, η επικάλυψη θα πρέπει να μην περιέχει επιβλαβείς ουσίες, ιδιαίτερα βαρέα μέταλλα. Σχετικές πληροφορίες δίνει το πρότυπο DIN EN 71.

Διερευνάται το υλικό από το οποίο προκύπτει το παιχνίδι. Και ορίζονται οι εξής τρεις κατηγορίες:

 • I: Ξηρά, ψαθυρά, σε μορφή σκόνης ή εύκαμπτα υλικά
 • II: Υγρά ή κολλώδη υλικά
 • III: Αποξεσμένα υλικά

Στο πρότυπο DIN, το οποίο επίσης είναι προαιρετικό, αλλά συχνά συμπεριλαμβάνεται στις κατασκευαστικές συμβάσεις, καθορίζονται προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για την έκλυση τέτοιων ουσιών.

GISCODE – Τεχνική αξιολόγηση για τη βέλτιστη προστασία στον χώρο εργασίας

"Καλό"; Κατά τη γνώμη μας, δεν είναι αρκετά καλό για εσάς!

Για τον λόγο αυτό, τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε ελέγχους αναφορικά με την προστασία στην εργασία. Όλα τα προϊόντα μας που φέρουν τη σήμανση GISCODE, σάς προσφέρουν την υψηλότερη προστασία.

Η διαδικασία ελέγχου είναι προαιρετική και βασίζεται σε μια συμφωνία η οποία έχει επιτευχθεί το 1993 μεταξύ παραγωγών προϊόντων και επαγγελματικών ενώσεων οικοδομών.

Το σήμα GISCODE αναγράφεται στις ετικέτες ή στα δελτία δεδομένων βιωσιμότητας των προϊόντων και, φυσικά στη σελίδα προϊόντων.

Τα προϊόντα της LOBA αναγνωρίζονται από τους ακόλουθους μη κρατικούς οίκους, πλατφόρμες και ενώσεις

Baubook – η βάση δεδομένων οικολογικών κατασκευών

Αυτή η ηλεκτρονική βάση δεδομένων συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με οικολογικά κατασκευαστικά προϊόντα. Χρησιμοποιείται κυρίως στην Αυστρία. Παρόλο που δεν αποτελεί επίσημη κρατική προϋπόθεση, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως στάνταρ σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

www.baubook.info

BVB – σουηδικός δείκτης βιωσιμότητας και υγιεινού περιβάλλοντος διαβίωσης

BVB είναι ένας σουηδικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ονομάζεται Byggvarubedömningen.

Αξιολογεί κατασκευές αναφορικά με το υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης, την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών, καθώς και τη διατήρηση των πόρων και την εξοικονόμηση ενέργειας. Προϋπόθεση για τη λήψη αποτελούν τα εξής: ένας έλεγχος εκπομπών, η κοινοποίηση των συνθέσεων των προϊόντων, καθώς και των στοιχείων από τους παραγωγούς σχετικά με τις εκπομπές των συσκευασιών και τις μορφές ενέργειες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή.

https://byggvarubedomningen.com

Κτήρια με σήμα βιωσιμότητας

Προκειμένου η βιώσιμη αξία ενός κτηρίου να καταστεί μετρήσιμη και συγκρίσιμη, έχουν αναπτυχθεί συστήματα πιστοποίησης κτηρίων παγκοσμίως.

DGNB System – το γερμανικό σύστημα που χρησιμοποιείται διεθνώς

Το σήμα DGNB έχει αναπτυχθεί από τη Γερμανική Ένωση για Βιώσιμα Κτήρια (Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB) και εκχωρήθηκε πρώτη φορά το 2009.

Το πιστοποιητικό DGNB είναι αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βοηθά όσους εμπλέκονται με τις κατασκευές, στην υλοποίηση βιώσιμων κτηρίων. Εδώ αξιολογούνται ισότιμα οι 3 πυλώνες της βιωσιμότητας – οικονομία, περιβάλλον και άνθρωπος.

Η βιώσιμη συνολική απόδοση ενός κτηρίου, στη διάρκεια του κύκλου ζωής του, είναι εδώ κρίσιμης σημασίας, ανεξάρτητα από τα μέτρα που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό.

Πιστοποιήσεις DGNB υπάρχουν για κτήρια, συνοικίες και εσωτερικούς χώρους και διακρίνονται στις κατηγορίες Χάλκινη, Αργυρή, Χρυσή και Πλατινένια.

Η ταξινόμηση στις κατηγορίες πραγματοποιείται ανάλογα με την επίτευξη της συνολικής βαθμολογίας εκπλήρωσης. Εδώ ισχύουν τα εξής:

 • Χάλκινη πιστοποίηση (από 35%)
 • Αργυρή πιστοποίηση (από 50%)
 • Χρυσή πιστοποίηση (από 65%)
 • Πλατινένια πιστοποίηση (από 80%)

Ταξινόμηση προϊόντων LOBA

Τα προϊόντα μας ταξινομούνται στο σύστημα DGNB στο κριτήριο "ENV1.2. – Κίνδυνοι για το τοπικό περιβάλλον" σύμφωνα με το GISCODE.

 • Ταξινόμηση των συστημάτων σφράγισης:
  • Καλύτερη κατηγορία (4 και 3): W1, W2+, W1/DD ή W2/DD+
  • Χαμηλότερες κατηγορίες (2 και 1) επιτρέπουν επίσης τις ακόλουθες ταξινομήσεις: W3, W3+, W3/DD ή W3/DD+
 • Ταξινόμηση των ελαίων:
  • Καλύτερη κατηγορία (4 και 3): Ö10
  • Χαμηλότερες κατηγορίες επιτρέπουν επίσης τις ακόλουθες ταξινομήσεις: Ö20 στην Κατηγορία 2 και Ö40 στην Κατηγορία 1

www.dgnb-system.de/en

LEED – η έκδοση των ΗΠΑ

Το σήμα LEED έχει αναπτυχθεί από το US Green Building Council (USGBC) και, με ανεξάρτητους ελέγχους, επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα κτηρίων ή συνοικιών.

Η πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) είναι μία από τις πιο διάσημες παγκοσμίως σφραγίδες βιωσιμότητας.

Όπως και άλλα σήματα οικολογικών κτηρίων, έτσι και αυτό το σύστημα αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν μεγαλύτερη και οικονομική λειτουργία των κτηρίων, με τη χαμηλότερη εφικτή κατανάλωση ενέργειας και πόρων.

Η ταξινόμηση στις κατηγορίες πραγματοποιείται σύμφωνα με τους βαθμούς που συγκεντρώνονται. Εδώ ισχύουν τα εξής:

 • Βασική πιστοποίηση (26 – 32 βαθμοί)
 • Αργυρή πιστοποίηση (33 – 38 βαθμοί)
 • Χρυσή πιστοποίηση (39 – 51 βαθμοί)
 • Πλατινένια πιστοποίηση (52 – 69 βαθμοί)

Ταξινόμηση προϊόντων LOBA

Τα προϊόντα μας ταξινομούνται στο σύστημα LEED v4, στην κατηγορία "EQ Credit Low Emitting Materials" σύμφωνα με το Emicode.

 • EMICODE EC 1 PLUS
 • EMICODE EC 1. Εδώ θα πρέπει επίσης να επιδεικνύονται χαμηλές εκπομπές φορμαλδεΰδης.

BREEAM – ο πράσινος αγγλικός τρόπος

Το BREEAM ήταν το πρώτο σύστημα πιστοποίησης για βιώσιμες κατασκευές. Αναπτύχθηκε το 1990 στη Μεγάλη Βρετανία.

Το BREEAM ανήκει στα πιο δημοφιλή παγκοσμίως σήματα πιστοποίησης κτηρίων.

Το BREEAM εκχωρεί μια σφραγίδα ποιότητας με βάση ένα απλό σύστημα βαθμολογίας σε δέκα κατηγορίες. Αυτές περιέχουν έξι διαβαθμίσεις.

Τα κριτήρια περιλαμβάνουν εθνικές, τοπικές και παγκόσμιες επιδράσεις, καθώς και την ποιότητα εσωτερικού χώρου. Επίσης περιλαμβάνουν την εξέταση της οικολογικής κατασκευής σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής.

Ταξινόμηση προϊόντων LOBA

Τα προϊόντα μας ταξινομούνται στο σύστημα BREEAM, στην κατηγορία "Hea 02" σύμφωνα με το EMICODE.

 • EMICODE EC 1 PLUS
 • EMICODE EC 1 με επιπλέον χαμηλές τιμές φορμαλδεΰδης

QNG – η σφραγίδα του γερμανικού κράτους

Η σφραγίδα ποιότητας για βιώσιμα κτήρια "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" είναι η σφραγίδα του γερμανικού κράτους.

Τα κτήρια που φέρουν αυτήν τη σφραγίδα συμβάλλουν με ιδιαίτερο τρόπο σε μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Η σφραγίδα QNG εκχωρείται από το ομοσπονδιακό υπουργείο εσωτερικών, για κατασκευές και σπίτια. Η εκχώρηση πραγματοποιείται μέσω διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης.

Το σύστημα αξιολόγησης, καθώς και η επιθεώρηση, ρυθμίζονται με σαφήνεια: Το σύστημα πρέπει να έχει καταχωρηθεί στον γερμανικό φορέα διαπίστευσης (DAkkS). Η επιθεώρηση της ποιότητας πρέπει να διεξαχθεί από έναν διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Αυτό σημαίνει ότι, όταν πραγματοποιείται μια πιστοποίηση DGNB, λαμβάνεται η σφραγίδα QNG. Στις απαιτήσεις του DGNB συμπεριλαμβάνονται και έλεγχοι σχετικά με πιθανώς περιεχόμενα βαρέα μέταλλα.

Άλλες σφραγίδες ποιότητας της LOBA, στις οποίες μπορείτε να βασίζεστε!

FIBA – Μπάσκετ

Το FIBA Equipment & Venue Centre θέτει υψηλά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και τεχνολογίας στον εξοπλισμό μπάσκετ.

Επίσης το Κέντρο FIBA προσφέρει συμβουλές για αρχιτέκτονες, σχεδιαστές ή τεχνικούς κατεργασίας για έργα νέας κατασκευής ή αποκατάστασης εγκαταστάσεων μπάσκετ. Ιδιαίτερα περιζήτητη είναι η σφραγίδα ποιότητας FIBA στον ασιατικό χώρο.

Επίσης, στη σχετική πλατφόρμα "FIBA Approval Programme for Basketball Equipment" θα βρείτε υψηλής ποιότητας, δοκιμασμένο και πιστοποιημένο εξοπλισμό μπάσκετ, όπως ορισμένα από τα συστήματά μας LOBADUR.

A.T. – η ετικέτα μας για πρωτοποριακές τεχνολογίες

Με το "Advanced Technology" (A.T.), η LOBA έχει καθιερώσει μια δική της σφραγίδα ποιότητας. Αυτό ισχύει για προϊόντα με επαναστατικές τεχνολογίες, πρωτοποριακές πρώτες ύλες ή βελτιωμένες εφαρμογές.

Με τις εξαιρετικές τους ιδιότητες, τα προϊόντα A.T. είναι μοναδικά στον κλάδο. Επίσης είναι χαμηλών εκπομπών (VOC < 80 g/L) και ικανοποιούν τις σημερινές απαιτήσεις για την προστασία του χώρου εργασίας και του καταναλωτή.

Connected Systems – με σήμα συνεργασίας

Όταν τα προϊόντα μας λαμβάνουν την ετικέτα "Connected Systems", αυτό σημαίνει ότι είναι ιδανικά σχεδιασμένα για συγκεκριμένα προϊόντα του συνεργάτη μας, της Wakol.

Μαζί με τον συνεργάτη μας, τη Wakol, η οποία παράγει υψηλής αξίας υλικά επικάλυψης δαπέδων, διατηρούμε εδώ και χρόνια μια εντατική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τμήματα ανάπτυξης των εταιρειών συνεργάζονται ήδη κατά τη σύνθεση των συνταγών και παρέχουν προϊόντα που είναι συμβατά μεταξύ τους, μέσω εκτεταμένων διεργασιών ελέγχων. Για εγγυημένη συμβατότητα κατά την επικάλυψη του δαπέδου.

Η συνεργασία αφορά τόσο τα ξύλινα δάπεδα και τις κόλλες όσο και τα υλικά πλήρωσης ως στρώση φθοράς και τα φινιρίσματά μας.

Περισσότερα στοιχεία για τα Connected Systems θα βρείτε εδώ.

Logo Loba Δυστυχώς, αυτό το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζεται.

Χρησιμοποιήστε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή ενημερώστε το υπάρχον λογισμικό.

> Απαιτείται ECMAScript 6