Inspiration & användningsområdenOlja eller lackera parkett?
Kontakt

Trägolv och parkett – olja eller lacka?

Ett beslutsstöd för olje- eller lacksystem

I princip ligger valet av system hos kunder och slutkonsumenter – eftersom alla moderna oljor och lacker från LOBA är utsläppstestade, miljövänliga och hälsosamma för bostäder. Ändå finns det några faktorer som bör beaktas i nära samordning mellan parkett- eller golvföretaget och den som planerar arbetet.

Fördelar och nackdelar med oljor och lacker

I princip har alla system i första hand ett mål: att skydda träet från fukt och smuts.

  När du väljer en produkt – oavsett om det är olja eller lack – bör följande beaktas:

  • Typ av användning och golvets funktion
  • Skötselintensitet och skötselintervall för parketten eller trägolvet
  • Torktid för ytbehandlingen – det är t.ex. inte praktiskt genomförbart med långa väntetider på ett hotell eller i en butik där verksamheten är i gång
  • Last, but not least – slutkonsumentens smak

  Moderna högfasta oljor med låg eller ingen halt av lösningsmedel tränger in i ytan och impregnerar på så sätt träfibrer och träporer.

  • Moderna oljesystem består vanligtvis av naturliga råvaror
  • Oljad parkett och oljat trägolv behåller sina öppna porer och bidrar till ett behagligt rumsklimat
  • Genom att ”bränna” träet understryks dess karaktär: färgen blir mer intensiv och strukturen uttrycks tydligare
  • Ger fler möjligheter till mångsidig färgdesign än lacker
  • Oljor ska knappast användas vid kantlimning och ska användas sparsamt
  • Oljesystem kan vara en billig typ av ytbehandling och är lätta att arbeta med
  • Träets halksäkerhet bibehålls med oljor
  • Mindre skador på oljad parkett och trägolv kan vanligtvis repareras enkelt och osynligt genom omoljning

  En nackdel med impregnerade träytor är att lättare blir nersmutsade och därför behöver mer skötsel. Och ett oljat golvs ”patina” är inte för alla.

  Till skillnad från oljor ligger moderna lacker kvar på ytan och bildar en tät, mycket hållbar beläggning. De vattenbaserade lacker som används nästan uteslutande idag innehåller endast mycket små mängder lösningsmedel.

  Vattenbaserat lack kan delas in i system bestående av en komponent (1K) eller två komponenter (2K). De senare består av lack och en särskild härdare.

  • Moderna lacksystem ger inte på något sätt sämre utseende än oljor och är mycket hållbara
  • Lackerna är skräddarsydda för en mängd olika behov som är mer slitstarka och kemikaliebeständiga än oljor
  • 1K-produkter kan bearbetas direkt
  • Jämfört med 1K-lack är 2K-lack vanligtvis mer motståndskraftiga mot mekaniskt slitage (som repor), fukt och kemikalier
  • Lacker kan skapa olika funktionella egenskaper hos golvet, såsom halkskydd enligt DGUV 108-003 (tidigare BGR 181)
  • Med lacker kan ett sportgolv även uppfylla kraven enligt sportgolvstandarden (DIN 18032 eller EN 14904)
  • Lacker är lätta att arbeta med och döljer ofta små ojämnheter i slipmönstret
  • Lacker kräver mindre rengöring och skötsel än oljesystem

  Nackdelen med ytbeläggningen är att det krävs mer material vid bearbetningen. Dessutom är reparationer oftast mer komplexa än med oljade golv, eftersom hela golvet ska slipas ner och förseglas igen vid skador.

  Att välja mellan oljor och lack är en komplicerad fråga

  Allt som tillfredsställer slutkonsumenten och uppfyller förväntningarna är bra – och så gäller det förstås att tänka på de faktorer vi har gått igenom. Utöver lack- och oljesystemen kan man även välja en färgdesign genom att kombinera dem med vattenbaserade primers eller pigmenterade betsar. I slutänden kan den perfekta individuella ytbehandlingen utföras för alla.

  Höjdpunkter från våra referenser

  En bild säger mer än tusen ord. Våra referenser – många och inspirerande!

  Visa alla referenser
  Logo LobaTyvärr stöds inte denna webbläsare.

  Använd en alternativ webbläsare eller uppdatera den befintliga programvaran.

  > ECMAScript 6 krävs