Databeskyttelse
Kontakt

Databeskyttelseserklæring for LOBA GmbH & Co. KG

Den Europæiske persondataforordning (i det følgende GDPR) gælder for alle medlemslande i EU. Vi ønsker hermed at informere dig om behandling af personoplysninger iht. denne forordning (jf. artikel 13 og 14 GDPR) som virksomheden udfører. Har du spørgsmål eller bemærkninger til denne databeskyttelseserklæring, kan du til enhver skrive disse til den e-mailadresse, der er angivet under ciffer 1.2 eller 1.3.

Oversigt over indhold:

1. Overblik

1.1 Anvendelsesområde

1.2 Dataansvarlig

1.3 Databeskyttelsesrådgiver

2. Databehandling i detaljer

2.1 Generelt om databehandlinger

2.2 Besøg på website

2.3 Tracking til analyse og forbedring af vores servicer og disses brug

2.4 Ansøgninger

2.5 Kundesupport

2.6 Kontakt

2.7 Konkurrencer

2.8 Referencer

2.9 Online undersøgelser

3. Den registreredes rettigheder

3.1 Ret til indsigelse

3.2 Indsigtsret

3.3 Ret til berigtigelse

3.4 Ret til sletning ("retten til at blive glemt")

3.5 Ret til begrænsning af behandling

3.6 Ret til dataportabilitet

3.7 Ret til indsigelse ved samtykke

3.8 Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

 

1. Overblik

I dette afsnit i databeskyttelseserklæringen får du informationer om anvendelsesområdet, om den dataansvarlige for behandlingen samt om dennes databeskyttelsesrådgiver.
 

1.1 Anvendelsesområde
På denne side kan du læse om karakteren, omfanget af eller formålet med de personoplysninger, som vi indsamler i virksomheden, både når du besøger vores homepage samt under andre behandlinger, der ikke sker på vores homepage.
 

1.2 Dataansvarlig
Den dataansvarlige for behandlingen – dvs. den person, der bestemmer formål og hjælpemidler for behandlingen – i sammenhæng med behandlingerne er

LOBA GmbH & Co. KG
Leonbergerstr. 56–62
D-71254 Ditzingen

Telefon +49 (0) 7156-357 0
Fax +49 (0) 7156-357 211
service@loba.de
 

Komplementar: LOBA-Beteiligungsges.mbH, 71254 Ditzingen, Amtsgericht HRB 203642
Direktør/Managing Partner: Alfred Melka, Mario Probst
Værneting/Court: Registergericht Stuttgart HRA 201336
Momsnr.: DE146020279
 

1.3 Databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

Kontaktformular:

https://www.dsextern.de/anfragen

DS EXTERN GmbH
Dipl.-Kfm. Marc Althaus
Frapanweg 22 
D-22589 Hamburg

 

2. Databehandling i detaljer

I dette afsnit i databeskyttelseserklæringen får du detaljerede oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger. Vi har opdelt disse oplysninger efter bestemte funktioner for at gøre siden mere overskuelig.
 

2.1 Generelt om databehandlinger
For alle nedenfor anførte behandlinger gælder, for så vidt intet andet er anført:
 

2.1.1 Ingen forpligtelse til meddelelse
Meddelelse af personoplysninger er hverken lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt. Du er ikke forpligtet til at meddele dine oplysninger.
 

2.1.2 Følger, hvis de ikke meddeles
Oplysninger, som vi har brug for (oplysninger, der er markeret som obligatoriske under indtastningen), og som ikke angives, medfører, at den ønskede ydelse ikke kan stilles til rådighed. Derudover har en manglende meddelelse evt. også til følge, at vores tjenester ikke kan udføres i den kendte form og kvalitet.
 

2.1.3 Overførsel til myndigheder
Vi overfører kun personoplysninger til myndigheder (inklusive retsforfølgende myndigheder), hvis dette er foreskrevet af en retlig forpligtelse, som vi er underlagt (grundlag for behandling: Art. 6 s. 1 c) GDPR), eller hvis det er nødvendigt, for at retskrav kan gøres gældende, udøves eller forsvares (grundlag for behandling art. 6 s. 1 f) GDPR).
 

2.1.4 Lagringsperiode
Vi gemmer kun dine oplysninger, så længe som de er nødvendige for behandlingens formål. Når vi ikke længere har brug for dine oplysninger, slettes disse regelmæssigt, men mindre en midlertidig lagring stadig er nødvendig. Grunde hertil kan bl.a. være:

  • Opfyldelse af handels- og skatteretlige opbevaringsforskrifter
  • Lagring som bevis til retstvister i forbindelse med fastsatte forældelsesregler


2.1.5 Kategorier af modtagere
Ud over de nedenfor eksplicit anførte modtagerkategorier overføres personoplysninger også til de følgende kategorier af modtagere: Speditører, telefon- og faxudbydere.
 

2.1.6 Kategorier af personoplysninger

  • Hovedoplysninger: Titel, tiltale/køn, fornavn, efternavn, fødselsdato
  • Adresseoplysninger: Vej, husnummer, evt. adressetillæg, postnummer, by, land
  • Kontaktoplysninger: Telefonnummer/-numre, telefaxnummer/-numre, e-mailadresse(r)
  • Adgangsdata: Dato og klokkeslæt for besøget af vores service; siden, hvorfra dit system kom til vores side; ved brugen af åbnede sider; data til identifikation af sessionen (session ID); derudover følgende informationer for det computersystem, der søger adgang: brugt internet protokoladresse (IP-adresse), browsertype og -version, enhedstype, operativsystem og lignende tekniske informationer.
  • Ansøgningsoplysninger: CV, eksamensbeviser, dokumentation, arbejdsprøver, certifikater, billeder
  • Personenrelaterede firmaoplysninger: Virksomhed f.eks. ved enkeltmandsvirksomheder eller anpartsselskaber med 1 anpartshaver, hvis virksomhedens oplysning er identisk med betegnelsen for den person, der leder virksomheden.
  • Oplysninger fra undersøgelser: personlige meninger, præferencer, bedømmelser

 

2.2 Besøg på websitet
Her finder du oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du besøger vores website.

Kategorier af personoplysninger: Adgangsdata

Formål:  Oprettelse af forbindelse, visning af servicens indhold, detektering af angreb på vores website pga. usædvanlige aktiviteter, fejldiagnose

Grundlag for behandling: Varetagelse af legitime interesser (art. 6 s. 1f GDPR)

Evt. legitim interesse: Servicers korrekte funktion, sikkerhed for oplysninger og forretningsprocesser, hindring af misbrug, forebyggelse af skader pga. indgreb i informationssystemerne

Lagringstid: 7 dage 

Modtager:

a. IT-sikkerhedsrådgiver, hosting-tjeneste, udbyder af consenttool
b. Udbydere af integreret indhold YouTube, Google Maps og Google Fonts

Berørte oplysninger: Alle oven over anførte oplysninger

Overførsel til tredjelande:
a. Nej
b. Ja

Modtagere i tredjeland: Google LLC (USA)

Garanti iht. art. 44ff GDPR: Standardkontraktbestemmelser
 

2.3 Tracking til analyse og forbedring af vores servicer og disses brug
Nedenfor beskrives, hvordan dine personoplysninger behandles ved hjælp af tracking-teknologier til analyse og forbedring af vores servicer samt til reklameformål.

Beskrivelse af trackingmetoden indeholder også informationer om, hvordan du kan hindre at dine oplysninger behandles eller til hvordan du kan gøre indsigelse mod behandlingen. Du bedes dog være opmærksom på, at det såkaldte "opt-out", det vil sige afvisning af behandlingen, som regel gemmes i form af en cookie. Bruger du vores servicer igen på en anden enhed eller i en anden browser, eller har du slettet alle cookies på din browser, skal du igen afvise cookies.

Behandlingens formål
Analyse af brugerens aktiviteter ved hjælp af tracking hjælper os til at kontrollere vores servicers effektivitet, så vi kan forbedre dem og tilpasse dem til brugerens behov. Derudover kan vi afhjælpe fejl.
Tracking til måling af, om reklamer fungerer, bruges til at forbedre vores reklamer for fremtiden.

Grundlag for behandlingen
Samtykke iht. art. 6 s. 1 lit. a GDPR

Informationerne om anvendte trackingmetoder findes i consenttoolet.
 

2.4 Ansøgning
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med behandlingen af din ansøgning på den følgende måde:

Datakategori:
a. Hovedoplysninger
b. Adresseoplysninger, kontaktoplysninger
c. Ansøgningsoplysninger

Formål:
a. Identifikation, kontakt, kontrol af alder
b. Identifikation, kontakt, kommunikation vedrørende indgåelse af kontrakt
c. Valg af ansøgere

Grundlag for behandlingen:
a. + b. + c. § 26 i den tyske databeskyttelseslov "BDSG" i forbindelse med art. 88 GDPR

Evt. legitim interesse: -

Lagringstid: 6 måneder efter afslutningen på ansøgningsrunden 

Modtager: Evt. andre afdelinger i vores virksomhed, hosting-udbyder (software til administration af ansøgninger)

Berørte oplysninger: Alle oven over anførte oplysninger

Overførsel til tredjelande: Nej
 

2.5 Teknisk service
Hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du henvender dig til vores tekniske service, kan du læse her:

Kategori:
a. Hovedoplysninger, kontaktoplysninger
b. Forespørgslernes indhold

Formål:
a. + b.Bearbejdning af forespørgsler

Grundlag for behandlingen:
a. Kontrakt (art. 6 s. 1b GDPR)
b. Varetagelse af legitime interesser (art. 6 s. 1f GDPR)

Evt. legitim interesse:
a. –
b. Kundebinding, forbedring af vores service

Lagringstid: Bearbejdning af forespørgsel

Modtager: Evt. andre afdelinger i vores virksomhed, hosting-udbyder til e-mail

Berørte oplysninger: Alle oven over anførte oplysninger

Overførsel til tredjelande: Nej
 

2.6 Kontakt
Hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du henvender dig per telefon, skriftligt eller per e-mail til os:

Kategorier af personoplysninger: Hovedoplysninger, kontaktoplysninger, forespørgslernes indhold

Formål: Bearbejdning af forespørgsler

Grundlag for behandling: Varetagelse af legitime interesser (art. 6 s. 1f GDPR)

Evt. legitim interesse: Kommunikation, bearbejdning af forespørgsler

Lagringstid: Bearbejdning af forespørgsel

Modtager: Evt. andre afdelinger i vores virksomhed, hosting-udbyder til e-mail

Berørte oplysninger: Alle oven over anførte oplysninger

Overførsel til tredjelande: Nej
 

2.7 Konkurrencer
Vi afholder af og til konkurrencer. Hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du deltager i vores konkurrencer, kan du læse her. Betingelserne for deltagelsen er gældende.

Kategorier af personoplysninger: Hovedoplysninger, adresseoplysninger

Formål: Gennemførelse af konkurrencen Informationer om vindere, tilsendelse af gevinster

Grundlag for behandling: Kontrakt (art. 6 s. 1b GDPR)

Evt. legitim interesse: -

Lagringstid: Maks. 6 måneder efter konkurrencens afslutning

Modtager: Personoplysninger gives kun internt videre

Berørte oplysninger: Alle oven over anførte oplysninger

Overførsel til tredjelande: Nej
 

2.8 Referencer
Du har mulighed for at uploade billeder og videoer som referencer på vores website, som vi efterfølgende evt. offentliggør. Vi behandler i den forbindelse også dine personoplysninger som anført oven over. Du bedes være opmærksom på: Billeder og videoer, hvorpå der ses personer, bliver ikke offentliggjort.

Kategori:
a. Hovedoplysninger, adresseoplysninger
b. Personenrelaterede firmaoplysninger

Formål:
a. Personificering af leverede samtykker via webformularen til dokumentation for dit samtykke
b. Offentliggørelse af behandlerens data

Grundlag for behandlingen:
a. Kontrakt (art. 6 s. 1f GDPR)
b. Samtykke (art. 6 s. 1a GDPR)

Evt. legitim interesse:
a. Se formålet
b. -

Lagringstid:
a. Ubegrænset til opfyldelse af vores forpligtelse til ansvarlighed
b. Indtil samtykket trækkes tilbage

Modtager: Hosting-udbyder, reklameagentur

Berørte oplysninger: Alle oven over anførte oplysninger

Overførsel til tredjelande: Nej
 

2.9 Online undersøgelser
Vi gennemfører af og til online undersøgelser. Derved bliver personoplysninger pseudonymiseret, dvs. den registrerede kan hverken direkte eller indirekte identificeres. I forbindelse med en konkurrence (se oven over ciffer 2.7) kan der blive opbygget en direkte reference til en person. I dette tilfælde kan de anførte personoplysninger blive offentliggjort i forbindelse med online undersøgelsen som modydelse for deltagelsen i konkurrencen.

Kategorier af personoplysninger: Adgangsdata, undersøgelsesoplysninger

Formål: Online undersøgelser til indsamling af kundeinformationer, der kan være nyttige for virksomheden

Grundlag for behandlingen:
a. Ved pseudonymiserede undersøgelser (ingen direkte identifikation af deltagere): Varetagelse af legitime interesser (art. 6 s. 1f GDPR)
b. Sammen med en konkurrence og direkte identifikation af deltagere): Kontrakt (art. 6 s. 1b GDPR)

Evt. legitim interesse:
a. Online undersøgelser til indsamling af de kundeinformationer, der kan være nyttige for virksomheden, idet der tages højde for pseudonymitet af deltagerne
b. -

Lagringstid:  Efter analyse af svarene og udfærdigelse af undersøgelsens resultater

Modtager: Hosting-udbyder ved brugen af undersøgelser

Berørte oplysninger: Alle oven over anførte oplysninger

Overførsel til tredjelande: Nej

 

3. Den registreredes rettigheder

3.1 Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der vedrører den registreredes særlige situation, med virkning for fremtiden, som er baseret på art. 6 s. 1 litra e) eller f) GDPR.

Retten til indsigelsen kan du udøve uden omkostninger.
 

3.2 Indsigtsret
Du har ret til at få at vide, om vi behandler dine personoplysninger, hvilke personoplysninger vi behandler samt yderligere informationer iht. art. 15 GDPR.
 

3.3 Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse (art. 16 GDPR). Du har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.
 

3.4 Ret til sletning ("retten til at blive glemt")
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, for så vidt grunde vedrører art. 17 s. 1 GDPR og behandlingen ikke er nødvendig for et af de formål, der er anført i art. 17 s. 3 GDPR.
 

3.5 Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til fra den dataansvarlige at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold iht. art. 18 s. 1 litra a) til d) GDPR gør sig gældende.
 

3.6 Ret til dataportabilitet
Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til en dataansvarlig. Du har derudover ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, eller ret til at få disse data transmitteret til os, hvis dette er teknisk muligt. Dette bør altid gælde, hvis grundlaget for behandlingen er dit samtykke eller en kontrakt og oplysningerne behandles automatiseret. Oplysninger, der kun foreligger på papir, er ikke omfattet heraf.
 

3.7 Ret til tilbagetrækning af samtykke
Hvis behandling er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen.
 

3.8 Ret til at indgive klage
Du har ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed.

 

Stand: 20.04.2023

Logo Loba Denne browser kan desværre ikke bruges.

Brug en anden browser, eller opdatér din browsers software.

> ECMAScript 6 nødvendig