Επικοινωνία Κύπελλο μέτρησης | Loba

Κύπελλο μέτρησης

Δοχείο μέτρησης με κλίμακα για τη μέτρηση τμηματικών ποσοτήτων για σφραγιστικό νερού 2 συστατικών LOBA 2K ή LOBA 2K Intensive.

  Περισσότερες πληροφορίες


  Αρ. είδους
  16080-000000-00-000
  Για σφραγίσεις 2 συστατικών ποσότητα πλήρωσης 1 l ή 2K Intensive Ποσότητα πλήρωσης 1 l
  1
  16080-100000-00-000
  Για σφραγίσεις 2 συστατικών ποσότητα πλήρωσης 1 l ή 2K Intensive Ποσότητα πλήρωσης 1 l
  1

  Logo Loba Δυστυχώς, αυτό το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζεται.

  Χρησιμοποιήστε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή ενημερώστε το υπάρχον λογισμικό.

  > Απαιτείται ECMAScript 6